I 2019 kastet Oljefondet ut 42 selskaper fordi de ikke tilfredsstilte kravene til ansvarlig forvaltning. Selskapene var ikke gode nok på selskapsstyring og bærekraft.

28 selskaper som sorterer under betegnelsen kullbasert elektrisitetsproduksjon ble kastet ut. De øvrige salgene var i kategoriene risiko for brudd på menneskerettigheter og slapt antikorrupsjonsarbeid.

I toppåret 2015 solgte fondet seg ut av 73 selskaper.

Totalt har fondet solgt seg ut av 282 selskaper siden 2012 basert på slike vurderinger. Hvilke selskaper som er solgt, går Oljefondet ikke ut med. Dette er små selskaper, for «dersom vi har betydelige investeringer i et selskap, kan dialog være mer egnet tilnærming enn nedsalg», som fondet skriver i en av sine ansvarlig forvaltning-rapporter.

Samlet verdi av disse selskapene er 32 milliarder kroner, ifølge Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap i Norges Bank Investment Management (Nbim), som forvalter Oljefondet.

Det betyr at snittverdien av selskapene er drøyt 110 millioner kroner.

Våpen og kull ut

I tillegg til disse risikobaserte salgene, har Oljefondet solgt seg ut av 134 selskaper etter vedtak i Stortinget, som gjelder tobakk, våpen og kull, og anbefaling fra Etikkrådet, som gjelder blant annet korrupsjon, miljøskade og brudd på menneskerettigheter.

I 2019 ble fem selskaper solgt etter en anbefaling fra Etikkrådet. Samtidig ble utelukkelse av syv selskaper opphevet Totalt dreier det seg om selskaper til en verdi av 243 milliarder kroner som er solgt.

At Oljefondet ikke er investert i tobakk, kull, miljøskade og våpen har kostet bitte litt. Årlig avkastning på aksjeporteføljen ville vært 0,04 prosentpoeng høyere hadde disse aksjene blitt beholdt i referanseindeksen, ifølge rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.