I stortingshøringen tirsdag om Oljefondet, gjorde finansminister Siv Jensen (Frp) det klart at hun ikke vil ha noe av investeringer i unotert infrastruktur i Oljefondet.

Et stortingsflertall av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre har vært positive til at Oljefondet skal kunne investere i infrastruktur.

– Jeg vil advare mot å legge andre føringer på investeringene enn det finansielle, sier Jensen med henvisning til partier og miljøorganisasjoner som ønsker investeringer i eksempelvis solparker.

Lytter ikke til Oljefondet

Jensen frykter spesielt for fondets omdømmerisiko. Investeringer i unotert infrastruktur, betyr at fondet skal kunne investere i rørledninger, solparker og veiprosjekter gjennom selskaper utenfor børs.

Men hun holder døren litt på gløtt:

— Det kan hende vi kan åpne opp for det på et senere tidspunkt. Nå er det rett og slett for stor risiko, sier Jensen.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen gir foreløpig opp kampen mot Jensen og departementet.

—Vi er i all hovedsak enig i de vurderingene som kommer fra departementet nå, og kommer ikke til å ta dissens eller mene at vi skal gå raskere frem. Det handler om at vi ikke har et godt nok bilde av risikoen knyttet til den typen investeringer, sier Marthinsen til DN.

Finansdepartementet tok opp spørsmålet om unotert infrastruktur allerede i stortingsmeldingen for 2010–2011.

I 2015 valgte Jensen å nedsette et ekspertutvalg for å se nærmere på problematikken etter press fra stortingspolitikere og miljøorganisasjoner. Utvalget konkluderte i 2015 med at regjeringen bør gi Oljefondet grønt lys til å gå inn i infrastruktur. Da Jensen la frem stortingsmeldingen ifjor, endte hun likevel med å si nei til slike investeringer.

Norges Bank og Oljefond-ledelsen har gitt råd om investeringer i unotert infrastruktur ved to anledninger på forespørsel fra departementet. Der har de begge gangene argumentert for at fondet bør få investere i infrastrukturprosjekter. Banken ønsker også å investere i fornybar infrastruktur, eksempelvis vindmøller og solparker.

—Er dere skuffet over vurderingen fra departementet, Olsen?

—Nei, vi har ikke den typen uttrykk, vi bare forholder oss til det mandatet vi har, sier Olsen til DN.

70 prosent i aksjer?

Hvorvidt aksjeandelen i fondet skal økes til 70 prosent, havnet i skyggen tirsdag av diskusjoner om infrastruktur.

I stortingsmeldingen foreslår Finansdepartementet å øke aksjeandelen fra dagens 62,5 prosent til 70 prosent.

Oljefondssjef Yngve Slyngstad var på plass i stortingshøringen om Oljefondet tirsdag i finanskomiteen.
Oljefondssjef Yngve Slyngstad var på plass i stortingshøringen om Oljefondet tirsdag i finanskomiteen. (Foto: Per Thrana)

Det er den samme andelen som et ekspertutvalg foreslo i fjor. Kun lederen for utvalget, Knut Anton Mork, tok dissens. Mork mener aksjeandelen bør senkes til 50 prosent, og tror det vil utsette fondet for langt mindre risiko enn 70 prosent.

Jensen mener en økt aksjeandel pluss investeringer i infrastruktur på toppen av dette, vil utsette fondet for altfor stor risiko.

–Vi mener at et åpent og politisk forankret statlig fond ikke er særlig godt egnet til å bære denne typen risiko. Og fondets samlede risiko vil gå opp med 70 prosent i aksjer, sier Jensen.(Vilkår)

Nord-Korea viser muskler i ny video
Nord-Koreas leder Kim Jong-un var til stede under en militærøvelse tirsdag. Det er den statlige TV-stasjonen KRT som har publisert videoen 28.4.2017 og skal vise en skyteøvelse med tyngre militært materiell.
03:25
Publisert: