I 2018 kastet Oljefondet ut 30 selskaper fordi de ikke tilfredsstilte kravene til ansvarlig forvaltning. Selskapene var ikke gode nok på selskapsstyring og bærekraft.

Året før kastet fondet ut seks selskaper. I toppåret 2015 solgte fondet seg ut av 73 selskaper.

Totalt har fondet solgt seg ut av 240 selskaper de siste syv årene basert på slike vurderinger. Hvilke selskaper som er solgt, går Oljefondet ikke ut med. Dette er små selskaper, for «dersom vi har betydelige investeringer i et selskap, kan dialog være mer egnet tilnærming enn nedsalg», som fondet skriver i en av sine ansvarlig forvaltning rapporter.

Yngve Slyngstad har solgt Oljefondet ut av totalt 240 selskaper de siste syv årene.
Yngve Slyngstad har solgt Oljefondet ut av totalt 240 selskaper de siste syv årene. (Foto: Fartein Rudjord)

Siden 2011 har den samlede avkastningen på Oljefondets aksjeportefølje blitt 0,1 prosentpoeng bedre som følge av disse salgene. Ifølge Yngve Slyngstad dreier det seg om 2,6 milliarder kroner. Sammenlignet med aksjeavkastningen i denne perioden, som er rundt 3000 milliarder kroner, har dette ikke så stor effekt på avkastningen.

Verdien av de selskapene som fondet under den ansvarlige forvaltningen har solgt seg ut av er mindre, totalt 26,9 milliarder kroner, ifølge Slyngstad.

Tobakk og våpen trekker ned

I tillegg til disse risikobaserte salgene, har Oljefondet solgt seg ut av 138 selskaper etter vedtak i Stortinget, som gjelder tobakk, våpen og kull, og anbefaling fra Etikkrådet, som gjelder blant annet korrupsjon, miljøskade og brudd på menneskerettigheter. I 2018 ble 18 selskaper solgt etter en anbefaling fra Etikkrådet. Totalt dreier det seg om selskaper til en verdi av 186 milliarder kroner som er solgt.

Siden 2006 har disse salgene bidratt til 1,1 prosent lavere avkastning for aksjeporteføljen enn det avkastningen ville vært dersom slike versting-aksjer hadde vært med i porteføljen og indeksen. I kroner er under ti milliarder kroner, ifølge Slyngstad, som også trakk frem at det samlede «tapet» i kroner er halvert i 2018.

Skatt og korrupsjon

Fondet utøver sine eierrettigheter i selskapsmøter og på generalforsamlinger. I 2018 stemte Oljefondet på 11.287 generalforsamlinger. Det ble gjennomført 3256 møter med 1420 selskaper.

Tema som Oljefondet er opptatt av innenfor ansvarlig forvaltning er antikorrupsjon, barns rettigheter, vannressurser, at selskapene betaler riktig skatt og ikke driver offensiv skatteplanlegging, menneskerettigheter, klimautfordringen generelt og lederlønn. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Meretes utvalgte: Strålende billighvitvin
Solar das Bouças er alltid et sikkert valg til bacalaoen.
01:55
Publisert: