Oljefondet fikk en negativ avkastning på 14,6 prosent. Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var negativ med 21,1 prosent, og avkastningen på renteinvesteringene var 1,3 prosent.

Avkastningen på investeringene i unotert eiendom presenteres først 23. april.

De globale aksjemarkedene opplevde kraftig fall i første kvartal, men hentet seg noe inn mot slutten av kvartalet. Det har vært store svingninger gjennom hele kvartalet, skriver Oljefondet i en melding torsdag.

– Vi har sett et kraftig fall i verdens aksjemarkeder i første kvartal, med betydelige svingninger fra dag til dag. Markedssituasjonen er meget utfordrende men fondet har imidlertid svært langsiktig horisont, sier leder Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management i meldingen.

I første kvartal ble det tatt ut 67 milliarder kroner fra fondet.

Fondet hadde en verdi på 9.998 milliarder kroner per 31. mars 2020. Første kvartal var preget av børsfall og korona-krisen. Men kronen har svekket seg kraftig i samme periode, noe som gjør at fondets verdi målt i kroner er nesten uendret sammenlignet med inngangen til året. Da var verdien 10.088 milliarder kroner.

Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 1 147 milliarder kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.