Oljefondet fikk en avkastning på 13,7 prosent i 2017, viser årsrapporten som legges frem tirsdag klokken 10.

Fondets samlede avkastning var 0,70 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen, som fondet måles mot.

– Fondets samlede avkastningsiden oppstart har passert 4000 milliarder kroner. En fjerdedel av denne avkastningen er opptjent i 2017, etter et meget godt år for fondet, sier Oljefond-sjef Yngve Slyngstad.

  • Aksjeporteføljen fikk en avkastning på 19,4 prosent, 0,79 prosentpoeng bedre enn indeksen.
  • Obligasjonsporteføljen fikk en avkastning på 3,3 prosent, 0,39 prosentpoeng bedre enn indeksen.
  • Eiendomsporteføljen fikk en avkastning på 7,5 prosent, 0,70 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

Verdien av Oljefondet var ved kvartalets slutt 8488 milliarder kroner.(Vilkår)