Oljefondets sjef Yngve Slyngstad la tirsdag frem den årlige rapporten om avkastning og risiko. Dette er tredje året denne rapporten legges frem.

Blant figurene Slyngstad viste frem, var hvordan de ulike aksjekategoriene som er utelukket ut fra etiske hensyn har påvirket avkastningen i Oljefondet. De to aksjeklassene som trekker mest ned er tobakk og klasevåpen. I perioden 2006–2017 har de senket avkastningen med 0,1 prosentpoeng i årlig gjennomsnitt for aksjeporteføljen.

Mye eller lite?

Samlet sett har de etiske salgene, som også omfatter selskaper som er solgt på grunn av menneskerettigheter og kullproduksjon med mer, redusert avkastningen med 0,06 prosentpoeng i årlig gjennomsnitt. Dette utgjør anslagsvis 20 milliarder kroner samlet sett i denne perioden, ifølge DNs anslag.

Etiske salg som har trukket opp er selskaper som påfører «betydelig miljøskade». Salg av slike aksjer har bidratt positivt med 0,04 prosentpoeng i årlig snitt.

Samlet verdi av aksjene som er utelukket er drøyt 200 milliarder kroner.

Oljefondet har siden oppstart i 1998 hatt en årlig avkastning på 6,1 prosent, så i den store sammenhengen har disse etiske salgene ikke så mye å si for fondet samlede avkastning.

Exit gambling?

Nå er det et visst politisk press for at Oljefondet skal ut av gamblingselskaper. Arbeiderpartiet og KrF vil ut av slike aksjer, som beløper seg til 26 milliarder kroner. Ifølge Oljefondets sjef Yngve Slyngstad vil ikke dette være noe problem å håndtere for fondet.

– Størrelsen er en halv prosent av aksjeporteføljen, så det er en liten del. Hvis beslutningen blir å ta ut dette, vil vi selvsagt rette oss etter dette, sier Slyngstad.

– Fondet har kastet ut tobakk, klasevåpen, kull, kanskje oljeaksjer går ut – er det en grense for hvor mange selskaper og bransjer man kan kaste ut?

– Grunntanken med fondet er å spre investeringene så mye som mulig. For hver ny sektor som tas ut, vil øke risiko for den gjenværende porteføljen. Men det er ikke min jobb å si om det går en eller annen grense for dette. Det er et valg. Man får en mindre diversifisert portefølje, men man får tatt ut noen selskaper som ikke er politisk ønskelig å eie, sier Slyngstad. (Vilkår)