Regjeringen har de siste ukene måttet tåle hard kritikk for å ville bruke oljepenger på ny fregatt og nytt regjeringskvartal uten at det føres inn i det vanlige budsjettet.

Det skal føres «under streken».

– Det store problemet nå er juksing i økonomifaget, sier oljeservicegründer Ståle Kyllingstad.

«Dette er alvorlig»

15 milliarder er foreslått avsatt til nytt regjeringskvartal og den forliste fregatten «Helge Ingstad» til fire milliarder skal kanskje erstattes.

– Det å unnlate å regne med fregatten og regjeringskvartalet, er bare tull. Dette er alvorlig. Her brytes prinsipper som mange regjeringer har respektert, fra ulike partier, sier Kyllingstad, som spør seg selv om det er ansvarlig politikk.

– Eller er det bare noen personers desperate kamp for å beholde makten, spør han.

Tror nedturen kan bli stor

Ingen finansminister har noensinne brukt så mye penger som Siv Jensen, både målt i kroner og som andel av verdiskapingen (bnp) her til lands. I perioden 2014–2019 har regjeringen brukt nesten 1200 milliarder oljekroner. Det er nesten like mye som ett statsbudsjett.

Kyllingstad mener dette ikke er bærekraftig på lengre sikt.

– Nå vil Oljefondet vokse, kanskje frem til midt på 2020 tallet, og så vil det stoppe opp. Fra da av, er det garantert ikke bærekraftig, sier han.

– Oljepengene skal være kommende generasjoners sparebøsse, ikke bare de nålevende. I tillegg får vi en levestandard, som vi egentlig ikke har råd til. Og det offentlige vil vokse uforholdsmessig mye, sier Kyllingstad.

2018 ble det første året siden 2002 hvor Oljefondet ikke vokste i verdi. Kyllingstad tror nedturen blir stor hvis Oljefondet, som nå rommer 8723 milliarder kroner, begynner å minke betydelig.

Skipsreder overhodet ikke bekymret

Skipsreder Herbjørn Hansson er godt vant med skip og synes det er helt uproblematisk å bruke av Oljefondet for å finansiere ny fregatt.

Herbjørn Hansson.
Herbjørn Hansson. (Foto: Øyvind Næss)

– Det er detaljer. Vi kan ikke la bokholdere styre forretningene våre. Jeg mener at vi må skille mellom langsiktig verdibygging og kortsiktige disponeringer, sier Hansson.

Han synes ikke regjeringen bruker for mye av nordmenns oljepenger.

– Det hjelper lite å være velstående hvis du aldri vil bruke pengene. Når vi kjøper aksjer i utlandet så støtter vi utenlandsk næringsliv. Vi må også støtte norsk næringsliv i en viss utstrekning, sier skipsrederen, som er fan av både Erna Solberg og Siv Jensen.

– De er fornuftige. De er forstandige personer som skjønner hva de holder på med, sier han.

Forsvarer oljepengebruken

Finansminister Siv Jensen (Frp) ønsker ikke å kommentere utspillene direkte, men sier at regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk.

Siv Jensen.
Siv Jensen. (Foto: Didrik Linnerud Arnesen)

– I hele vår regjeringsperiode har vi holdt bruken av oljeinntekter på eller under den langsiktige rettesnoren i handlingsregelen på tre prosent av fondets verdi, selv i møte med oljeprisfall og tilbakeslag i norsk økonomi, sier Jensen, som også vil minne om at det var nettopp den nåværende regjeringen som strammet inn handlingsregelen fra fire til tre prosent.

– Jeg tror det vitner om at det ikke har vært noe ønske fra denne regjeringen om å øke oljepengebruken mer enn nødvendig, sier hun.

Handlingsregelen bestemmer hvor stor andel av statens oljeinntekter som fra år til år kan brukes på statsbudsjettet. Handlingsregelen er nå på tre prosent.

Finansministeren sier også at regjeringen ennå ikke har konkludert i saken om fregatten og regjeringskvartalet.

Sveaas vil ha mer penger til forsvar

Investor Christen Sveaas er heller ikke bekymret for at vi bruker for mye oljepenger.

– Oljefondets avkastning er i et normalår landets største verdiskapende virksomhet. Jeg ser ingen problemer med å bruke fondets realavkastning. Og ved spesielle anledninger må man kunne bruke mer, sier han.

Christen Sveaas.
Christen Sveaas. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Investoren er mer urolig for hvordan pengene blir brukt. Han mener staten har vokst seg for stor og dyr, og er skuffet over at man ikke har lykkes med å redusere byråkrati og heller ikke har økt privat verdiskaping mer.

Han synes også at politikerne har vært naive ved å neglisjere Norges forsvar i mange år. Det må et krafttak til, mener investoren.

– Er vi virkelig forberedt på cyberkrig? Og hvis vi skal tro at USA og andre allierte i Europa skal komme og hjelpe oss må vi bruke noe av Oljefondet for å kraftig forbedre landets forsvar, sier Sveaas.

Kritisk til prioriteringer

Også Ferd-eier Johan Andresen stiller spørsmål ved hva Oljefondet iblant brukes til.

Johan H. Andresen.
Johan H. Andresen. (Foto: Gunnar Lier)

– Noe investeringer er bra, som det å få de som er utenfor arbeidslivet inn og naturligvis mange bidrag til forskning og utdannelse. Andre skaper ikke verdi uansett. Det å bruke mange ekstra milliarder fordi en sikkerhetsekspert sier at det må være to utkjørsler ut av revehiet (Stortinget), er et eksempel på det siste, sier han.

For at Oljefondet ikke skal minke mener Andresen at man må gi forvalterne muligheten til å bruke de fortrinnene et generasjonsfond slik som Oljefondet faktisk har til å skape avkastning.

– En av disse mulighetene er å investere i store infrastrukturprosjekter, spesielt de som retter seg mot fornybar energi i fremvoksende markeder, sier Johan Andresen.

Finansminister Siv Jensen understreker at regjeringen er opptatt av hva pengene brukes til, og peker på at investeringer i infrastruktur og kunnskap har vært prioritert.

– Blant annet har regjeringen økt samferdselsbevilgningene med 75 prosent siden 2013. Dette er investeringer for fremtiden som styrker hele samfunnets bærekraft, sier hun. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Harrison Ford refset Donald Trump
På World Government Summit i Dubai, kritiserer Ford verdensledere som ikke tar klimatrusselen på alvor, blant annet egen president.
01:16
Publisert: