Et oljeprisfall på nærmere 30 prosent har på kort tid dempet aksjefesten på Oslo Børs, der hovedindeksen er opp nær fem prosent så langt i år. Parallelt har frykt for oppbremsing i verdensøkonomien sendt bekymringer inn i verdensmarkedene.

Porteføljeforvalter Shakeb Syed og DNB Asset Management har vært overvekt i aksjer gjennom markedsuroen den siste tiden. Ved inngangen til desember anbefaler han å fortsette aksjeovervekten, bortsett fra europeiske aksjer, der vektingen tas ned.

– Grunnlaget rundt vekstimpulsene i verdensøkonomien og selskapenes inntjening står fortsatt ved lag. I tillegg er ikke det brede aksjemarkedet åpenbart dyrt lenger, sier Syed til DN.

«Mer komfortable»

Han holder en knapp på tre sektorer; finans, teknologi og energi.

Finans på grunn av prising og fordi rentene er på vei opp, hvilket tradisjonelt øker sektorens marginer.

Energi fordi oljeprisfallet i hovedsak skyldes at USA-president Donald Trump har gitt sanksjonsunntak til åtte land for import av olje fra Iran, samt at tilbudsoverskuddet neppe er varig, påpeker Syed. Et fat nordsjøolje omsettes onsdag til under 60 dollar fatet.

– Vi er enda mer komfortable med å tro oljeprisen skal stige nå, enn da oljeprisen var på 85 dollar fatet. Vi tror oljeprisfallet har gått for langt, sier forvalteren.

Usikkerhet

Han peker på at tilbudsoverskuddet har vært drevet av kolossal vekst for skiferolje i USA, og at olje man ikke trodde ville komme ut i markedet på grunn av amerikanske sanksjoner, er antatt å komme likevel. Det hersker imidlertid stor usikkerhet om hvor mye olje som faktisk kommer ut til markedet, mener Syed.

Samtidig venter han at oljeetterspørselen vil holde seg, med begrenset avmatning det neste året, og at oljekartellet Opec vil komme til å redusere produksjonen ved behov. Første signaler om det vil man kunne få allerede på Opec-møtet 6. desember.

– Kombinasjonen fortsatt god etterspørsel, usikker tilbudsside, lite ledig kapasitet og et restriktivt Opec-kartell, er grunnen til at vi tror på fortsatt oljeprisoppgang, sier DNB-forvalteren.

Han mener det ikke bare er et argument for oljeaksjer, men også for å vekte seg opp i aksjer på Oslo Børs.

– Det er ett av tre argumenter, der vi også mener den norske kronen er for svak, og vil styrke seg, samtidig som at vi er positive til norsk økonomi, som når går bra, smitter over på selskapene, sier Syed.

«Tilfredsstillende nok»

Den seneste tiden har fryktindeksen VIX, som gir et mål på usikkerheten i markedet, steget kraftig. Bekymringen er at høyere renter og en avmatning i verdensøkonomien skal bremse opp selskapenes inntjening.

Spørsmålet er om det er grunn til tro at vekstbildet i verdensøkonomien, som globalt ventes noe ned neste år, skal bli betydelig svakere enn det som er ventet og at det er hold i uroen den siste tiden, påpeker Syed.

– Inntjeningsbildet, vekstbildet og rentebildet slik vi vurderer det, er tilfredsstillende nok til at vi opprettholder aksjer på overvekt, sier forvalteren.

Kina

Han trekker frem Kina som en viktig faktor.

Etter at veksten i Kina har falt tilbake i lengre stund, med strengere bankkrav og vridning av eksportrettet industri til investeringsrettet vekst, har nå pendelen snudd for fullt, ifølge Syed.

– Nå kommer stimulansen på bred front, der de spiller på fem strenger samtidig; bankene får lov til å låne ut mer, de har latt valutakursen svekke seg, de har innført skattekutt, de har kuttet bankenes reservekrav, og de har begynt å komme med store økninger i offentlig forbruk, sier DNB-forvalteren.

– Dette, kombinert med at rentene globalt, tross i at de skal stige fortsatt er på lave nivåer, virker støttende for verdensøkonomien, sier han.

Brexit-uro

DNB Asset Management har norske aksjer og aksjer i fremvoksende markeder på overvekt, mens amerikanske aksjer er på undervekt. Europeiske aksjer tas ned til nøytral fra overvekt, der de vil være i selskap med nordiske og japanske aksjer.

Bakgrunnen for nedgraderingen er at Europa er blant regionene med klarest signaler om lavere vekst fremover, der forventningene for de neste årene har kommet ned den siste tiden, forklarer Syed.

– En del av bildet er ringvirkninger og stemningen rundt brexit, samt uroen rundt Italia. Et annet viktig moment er at Den europeiske sentralbanken har uttalt at den vil avslutte obligasjonskjøpene neste måned, og starten på en rentehevingprosess er ikke like perifer som tidligere, sier forvalteren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs kommentator Anita Hoemsnes: Slik lager du din egen fastrente
01:42
Publisert: