Det sier en del om utviklingen innen energisektoren når sjefen for Europas største oljeselskap, Shells Ben van Beurden, sier hans neste bil ikke vil være drevet av olje. Han bytter til en ladbar Mercedes-Benz S500e hybrid i september, forteller en talsmann for selskapet.

– Bevegelsen mot elektrifisering av økonomien, og av mobilitet i områder som Nord-Vest-Europa, USA og selv Kina er en god ting. Vi trenger en mye høyere andel elektriske biler eller hydrogen og gass-biler, for å holde oss innen målet om to graders temperaturstigning, sier han i et intervju med Bloomberg.com.

For alltid

Shell la frem gode kvartalstall tirsdag, men sjefen legger slett ikke skjul på at selskapet jobber i en bransje i endring. En av de endringene mener han er lave oljepriser – og han varsler at han ikke er blant dem som tror dette vil endre seg – noen gang. Torsdag morgen sa han at selskapet har lagt seg til en «lavere-for -alltid»-mentalitet når det gjelder oljeprisen.

Frankrike og Storbritannia har sagt at de vil forby nye diesel- og bensinbiler i 2040, og Volvos planer er at de kun skal lage elektriske eller hybridbiler allerede i 2019.

Statoils plan

Statoil reddet dagen på Oslo Børs med sterke kvartalstall, og kan vise til gode oljeutsikter, men er et relativt rendyrket oljeselskap, med mindre virksomhet innen fornybar energi.

Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil skriver i en epost at selskapet støtter Paris-avtalene og «effektive politiske tiltak» for å nå klimamålene.

– Stor vekst innenfor fornybar energi er nødvendig. Vi trapper opp våre investeringer på området og forventer at 15–20 prosent av våre investeringer går til ny energi i 2030, skriver han.

– Kjører Statoil-ledelsen elbil?

– Det er mange i Statoil, også i ledelsen, som kjører elbil. For å nå klimamålsettingene er det nødvendig med en stadig høyere andel elektriske biler. Vi har i vår Energy Perspectives-rapport vist hvordan det kan være mulig å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader, og har da blant annet lagt til grunn at 90 prosent av bilparken er elektrisk eller plugin hybrider i 2050.

Pedersen sier det likevel er behov for mye ny olje til tungtransport, fly, skipsfart og petrokjemisk industri, og for å erstatte naturlig produksjonsfall fra eksisterende felt.(Vilkår)