Seismikkselskapet Petroleum GeoServices (PGS) har lagt frem en plan for å styrke den finansielle posisjonen og likviditeten. 

De adresserer obligasjonsgjelden som forfaller i 2018, reduserer giringen av balansen og reduserer rentekostnadene. De lanserer en rettet emisjon og et byttetilbud for obligasjoner, melder TDN Finans.

Det foreslås en rettet emisjon med bruttproveny på 1,9 milliarder kroner, og en reparasjonsemisjon på rundt 300 millioner kroner.

Ferd har tegnet seg for 425 millioner i den rettede emisjonen, og vil opprettholde sin pro-rata eierandel på 10,09 prosent.

Konsernsjef Jon Erik Reinhardsen har også tegnet seg for sin pro-rata andel.

Provenyet vil brukes primært til å finansiere et byttetilbud for selskapets eksisterende 2018-obligasjoner med rente 7,372 prosent til, en kombinasjon av kontanter og nye obligasjoner med forfall i 2020 og tilsvarende rente.

Obligasjonseiere som velger å godta tilbudet i den tidlige fasen, før 6. desember, vil motta et kontantvederlag på 95 prosent av pålydende verdi for 50 prosent av beholdningen, og de resterende 50 prosent konvertert til 2020-obligasjoner. Obligasjonseiere som godtar etter 6. desember vil motta et lavere kontantvederlag, og den endelige fristen løper ut 20. desember.

PGS vil ha rett til å calle 2020-obligasjonen fra 15. desember 2017 til 103,688 prosent av pålydende, til 101,844 prosent av pålydende fra 15. desember 2018 og til 100 prosent av pålydende fra 15. desember 2019. Lånebetingelsene vil være tilsvarende de for dagens 2018-obligasjoner.

Samlet har 55,9 prosent av obligasjonseierne sagt at de har godtatt tilbudet.

PGS har også blitt enig med bankene om at en del av den rullerende kredittfasiliteten skal forlenges til september 2020. Opprinnelig forfall var september 2018.

Samtidig reduseres fasiliteten til 400 millioner dollar fra 500 millioner dollar. Den reduseres ytterligere til 350 millioner dollar fra september 2018.

Bokbyggingsperioden starter 22. november klokken 16:30 og avsluttes 23. november klokken 08:00.

Trump om sine første 100 dager som president
USAs neste president Donald Trump sier han vil skrote handelsavtalen TPP på sin første dag i Det hvite hus. Mandag publiserte han denne videoen der han forteller om sine prioriteringer de første 100 dagene som president.
02:37
Publisert: