Styret ved Oslo Børs vedtok 16. november 2016 å ilegge REM Offshore ASA et overtredelsesgebyr på 493 800 kroner for brudd på kravet til likebehandling, ifølge en melding onsdag. Børsboten tilsvarer tre ganger årlig kursnoteringsavgift.

Likebehandlingskravet er knyttet til en trekantfusjon med Solship Invest 1 AS, et datterselskap av Solstad Offshore ASA, med oppgjør i form av vederlagsaksjer i Solstad Offshore ASA, og en forutgående finansiell restrukturering.

«Restruktureringen innebærer en forskjellsbehandling av aksjonærer i REM, blant annet ved at hovedaksjonær Åge Johan Remøy gjennom selskaper han kontrollerer ved en rettet emisjon får opprettholde en betydelig eierposisjon, mens øvrige eksisterende aksjonærer vil bli gjenstand for en omfattende utvanning», heter det.

 Oslo Børs har etter en grundig vurdering av blant annet omstendighetene rundt Rem Offshore beslutninger knyttet til den finansielle restruktureringen og fusjonen, den nærmere utformingen av disse løsningene og hvilke handlingsalternativer selskapet stod overfor.

«Oslo Børs finner at overtredelsen i saken er så alvorlig at det bør reageres med overtredelsesgebyr. Likebehandling er et grunnleggende prinsipp i verdipapirhandelretten. Prinsippet har stor betydning i det regulerte marked for å sikre markedets integritet og tillit, ved at det gir et minoritetsvern", skriver børsstyret.

Vedtaket kan påklages til Børsklagenemnden etter reglene i børsforskriften kapittel 8. Klagefristen er to uker.

Håver inn på laks

Venter inntil 18 milliarder i tap

Snapchat-gründer sikrer seg kontroll etter børsnotering Følg markedet med DN Investor
Trump gir god stemning på børsene
DNs kommentator Bård Bjerkholt forklarer hvorfor.
02:36
Publisert:

Slik kan du få dagligvarene hjem
Førerløse biler kan ta seg av snømåkingen på Gardermoen eller hente ungene dine på trening
01:26
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.