Aktiviteten innen fusjoner og oppkjøp er i liten grad påvirket av markedsuroen, skriver advokatfirmaet Wiersholm i en fersk rapport om oppkjøpsmarkedet. Rapporten går gjennom utviklingen innen fusjoner, oppkjøp og børsnoteringer hittil i år, basert på innspill fra advokatene og tall fra analyseselskapet Mergermarket.

Teknologi- og energisektorene leder an på oversikten over nye transaksjoner, tett fulgt av oppdrettsmarkedet.

Partner Harald Hellebust i Wiersholm ser en dreining i markedet mot tradisjonelle sektorer.

– Energi har stått sterkt i mange år. Fornybar energi har vært i vinden, men nå er det er mer fokus på den gode, gamle oljen og gassen. Oljealderen er ikke over, selv om vi kanskje trodde det for noen år siden, sier Hellebust.

Både olje og bærekraft

Alle de store advokatfirmaene på Aker Brygge og Vika i Oslo har ekspertise innen oppkjøpsmarkedet. Partner Ylva B. Gjesdahl Petersen i advokatfirmaet Thommesen ser også klart økende interesse for fusjoner og oppkjøp innen olje og gass, men tror grønne investeringer vil være like attraktivt.

– Det er ikke tvil om at olje og oljeservice har hatt en opptur etter de geopolitiske hendelsene i vår. Samtidig er det feil å si at det ikke er interesse for grønne investeringer. Men oljen er tilbake i spillet, sier Petersen.

Petersen synes det er en milepæl at EU nylig har forslått at enkelte aktiviteter innen gass og atomkraft skal inkluderes i «taksonomien» – det vil si klassifiseringen av bærekraftige aktiviteter. Taksonomien omfatter rapporteringskrav, ikke miljøkrav. EU regner med at bedrifter over tid vil ha lettere for å skaffe kapital, jo mer bærekraftige de er.

Ylva B. Gjesdahl Petersen i Advokatfirmaet Thommessen.
Ylva B. Gjesdahl Petersen i Advokatfirmaet Thommessen. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Målt i antall oppkjøp er teknologi vinneren, mens oppdrett og energi er størst målt i samlet verdi i transaksjonene. Spesialiserte oppkjøpsfond (private equity) er en mer aktuell kjøper når børsnoteringer er mindre aktuelt.

– Vi ser en økt interesse for selskaper med god inntjening og et realistisk inntjeningspotensial, mens investorene har søkt vekk fra vekstselskapene i en tidlig fase på børs. Innenfor private equity ser vi uansett en stor vilje om å gå inn i teknologiselskaper, sier Petersen.

Hun viser blant annet til oppkjøpene av Mercell, Ørn Software og Ecoonline, i juni.

Hellebust i Wiersholm trekker frem at Norge har mange sterke teknologiselskaper.

– Det er en styrke for Norge at vi er attraktive. Problemet har over tid vært mangel på kvalitetsselskap å kjøpe, og definisjonen av hva som er et kvalitetsselskap er nok enda mer snevert enn før. Det har vært mye kapital der ute, men usikkert hvor man skal putte det, forteller han.

Ned fra rekordåret 2021

Han fortsetter:

– Markedet er fortsatt preget av usikkerhet grunnet inflasjon og krigen i Ukraina. I et lengre perspektiv er oppkjøpsmarkedet likevel ganske bra, selv om det er svakere enn 2021. Det er færre oppkjøp, og prosessene tar lengre tid. Det er en betydelig brems fra rekordåret 2021, men markedet er likevel ganske sterkt om man ser over tid, sier Hellebust.

Etter historisk lave renter og en ekspansiv pengepolitikk under pandemien, fulgte Ukraina-krigen, økende inflasjon og raske rentehevinger. Det har ført til store svingninger og usikkerhet på verdens børser. Tidligere har DN skrevet at de nasjonale og internasjonale økonomiske innstramningene også ser ut til å påvirke det unoterte markedet og tilgangen til risikokapital.

– Det er mye krisestemning, men det er underliggende sterke drivere for oppkjøp. Det er strategiske investorer som er villige til å se gjennom den kortsiktige markedssituasjonen, og det er mye kapital hos oppkjøpsfondene, sier Hellebust.

Han mener at det ikke noen grunn til å tro at høsten blir dårligere enn det første halv året, snarere tvert imot.

– Når vi gjør en «due diligence» (grundig selskapsgjennomgang, red.anm.) i forbindelse med oppkjøp, ser vi at det kan være negativt med langsiktige kundeavtaler og faste priser, fordi frykten er at inflasjonen gjør disse mindre attraktive. Tidligere var det motsatt: korte kontakter ble gjerne sett på som en risiko. Kjøpernes tilnærming er endret, grunnet inflasjonsfrykt, sier Hellebust.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.