Få fristes til børsdebut

Mens antallet oppkjøp og fusjoner i Norge har økt betydelig siden 2009, står antallet børsnoteringer fortsatt stille.

Publisert: Oppdatert:

I første halvår var det åtte børsnoteringer på Oslo Børs og Oslo Axess, mens det var over 60 børsnoteringer på Stockholms-børsen. Sverre Sandvik i advokatfirmaet Wiersholm (til høyre) synes det er vanskelig å forklare den store forskjellen. Her sammen med kollega Harald Hellebust.
I første halvår var det åtte børsnoteringer på Oslo Børs og Oslo Axess, mens det var over 60 børsnoteringer på Stockholms-børsen. Sverre Sandvik i advokatfirmaet Wiersholm (til høyre) synes det er vanskelig å forklare den store forskjellen. Her sammen med kollega Harald Hellebust. (Foto: David Engmo)