Den norske oppkjøps-toppen Kim Wahl og hans tre barn tjente 76 millioner kroner i fjor. Det fremgår av årsrapporten til familiens investeringsselskap Strømstangen. Selskapet eies av datteren Julie Stoltenberg Wahl (25) og sønnene Vincent og Einar Stoltenberg Wahl (begge 22 år) med 33 prosent hver, og faren Kim Wahl (56) med en prosent.

Familien hadde 252 millioner kroner plassert i børsnoterte aksjer, 56 millioner kroner i obligasjoner og 122 millioner kroner i fond.