Espen Sirnes

Espen Sirnes, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø/UiT

Ingen fest for festerne

Høyesterett bør fratas oppgaven med å definere «rimelig avkastning».

Publisert: Oppdatert:

Med dagens rentesatser er altså festerne tvunget til å reelt sett betale flere ganger tomtens markedsverdi til OVF og andre grunneiere. Ingen som er vel bevart vil velge en slik festekontrakt frivillig.
Med dagens rentesatser er altså festerne tvunget til å reelt sett betale flere ganger tomtens markedsverdi til OVF og andre grunneiere. Ingen som er vel bevart vil velge en slik festekontrakt frivillig. (Foto: Gunnar Lier)