Orklas konsernsjef Nils K. Selte hadde en samlet lønnspakke på åtte millioner kroner i fjor, fremgår det av dagligvaregigantens ferske årsrapport. Han er oppført med en årslønn på 12 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Selte tok over som toppsjef 11. april 2022, da Jaan Ivar Semlitsch gikk på dagen etter under tre år som leder for det Stein Erik Hagen-kontrollerte konsernet.

I årsrapporten skriver Orkla at det har foretatt en «diskresjonær justering» av bonusen for 2022, på bakgrunn av at resultatene i fjor ble «sterkt påvirket» av inflasjon.

Som følge av dette er Selte oppført med null i bonus for fjoråret, av en maksimal mulig utbetaling på 25 prosent. Orkla skriver i rapporten at organisk vekst er et viktig bonuskriterium.

«Styret vurderte at bonusutfallene ikke var i samsvar med intensjonene bak bonusordningen, og ba administrasjonen om å gjøre en diskresjonær justering av bonusutfallet knyttet til komponenten for organisk vekst», heter det.

Over 20 mill. til Semlitsch

Til sammenligning hadde Semlitsch en total lønnspakke på 15,9 millioner kroner i 2021, det siste hele året han var konsernsjef i Orkla. Tidligere i år tok Semlitsch over jobben som konsernsjef i Komplett.

I årsrapporten fremgår det at Orkla i 2022 betalte en samlet kompensasjon til Semlitsch på 21,3 millioner kroner. Dette inkluderer blant annet lønn frem til fratredelsen i april, oppgjør av opptjente pensjonsrettigheter og etterlønn etter fratredelsen som konsernsjef.

Orkla har steget drøye tre prosent på Oslo Børs så langt i år og er med det verdsatt til 73,8 milliarder kroner. Stein Erik Hagens Canica er største eier med rett under 20 prosent av aksjene.

Jaan Ivar Semlitsch sluttet som konsernsjef i Orkla i april i fjor, og tok over som sjef i Komplett tidligere i år. Sistnevnte har også Stein Erik Hagens Canica som storeier.
Jaan Ivar Semlitsch sluttet som konsernsjef i Orkla i april i fjor, og tok over som sjef i Komplett tidligere i år. Sistnevnte har også Stein Erik Hagens Canica som storeier. (Foto: Elin Høyland)

Lavere marginer

Da Orkla la frem tall for fjerde kvartal og 2022 som helhet i midten av februar måtte konsernsjef Selte konstatere kostnadsøkninger i hele verdikjeden.

Det gjorde at selv om omsetningen økte til 16 milliarder kroner, så falt resultatet med nesten åtte prosent til 1,7 milliarder kroner.

– Tallene vi la frem i dag viser at marginene går ned, og at kostnadene øker. Det skaper usikkerhet fremover, som reflekteres i børsmarkedet, sa Selte.

Han beskrev 2022 som et «utrolig komplekst år».

– Den geopolitiske situasjonen gjør at innsatsfaktorene øker. Inflasjonen treffer oss, og alle kostnader eser ut. Med den type inflasjon vi ser, er det en ekstrem øvelse som vi ikke har sett maken til de siste 20–30 årene.

Det ble likevel foreslått et utbytte på tre milliarder kroner for fjoråret, det samme som året før.

Kraftige kostnadsøkninger har vært et gjennomgående tema i Orklas kvartalsrapporter helt siden sommeren 2021. Orklas konsernsjef lot det i fjor sommer ikke være noen tvil om hva som er konsernets strategi: Ta ut prisøkningene krone for krone til Orklas kunder.

Ny struktur

Samtidig som Orkla slapp resultatene for tredje kvartal i fjor, meldte selskapet om store strukturelle endringer med virkning fra 1. mars.

Orkla skulle deles opp i 12 porteføljeselskaper, der rammen for virksomheten vil være merkevarer og forbrukerorienterte selskaper.

Den nye toppledelsen vil fremover bestå av ytterligere fem konserndirektører, i tillegg til konsernsjef Selte. Disse skal danne et investeringsteam, bestående av Maria Syse-Nybraaten, Audun Stensvold, Øyvind Torpp, Atle Vidar Nagel Johansen og Hege Holter Brekke.

Orklas ledergruppe vil i tillegg bestå av fire konserndirektører med ansvar for sentrale konsernfunksjoner: Harald Ullevoldsæter (finansdirektør), Christer Grønberg (hr), Camilla T. Robstad (juridisk) og Håkon Mageli (kommunikasjon).

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.