Oslo Børs har besluttet å ilegge krillselskapet Aker Biomarine, der Kjell Inge Røkke er hovedeier, et overtredelsesgebyr på til sammen en halv million kroner for brudd på forpliktelsen til å offentliggjøre innsideinformasjon og for brudd på opplysningsplikten til Oslo Børs.

Det kommer frem i en melding torsdag.

24. november 2020 lanserte Aker Biomarine produktet Lysoveta, noe de omtalte som et vitenskapelig gjennombrudd, som åpner for nye muligheter og store markeder innen hjerne, øye og andre viktige helseområder.

Oslo Børs skriver i meldingen at de mener dette utgjorde innsideinformasjon senest på kvelden den 19. november 2020 og at informasjonsplikten oppsto på samme tidspunkt.

– Denne saken har vært dårlig håndtert av Aker Biomarine. Vi har gjort flere feil, gjort dyrekjøpte erfaringer og tatt lærdom av dem.

Det skriver finansdirektør Katrine Klaveness i Aker Biomarine i en mail til DN.

– Feilen ligger på vår side

– Aker Biomarine gjorde i forkant en selvstendig vurdering av om dette er informasjonspliktig innsideinformasjon eller ikke. Gitt de kriteriene som legges til grunn i reglementet ved Oslo Børs besluttet vi å kategorisere meldingen som «ikke-meldepliktig pressemelding». Vi handlet ut fra dette i den videre håndteringen av saken, sier hun videre.

Nå har Oslo Børs konkludert med at dette var informasjonspliktig innsideinformasjon.

Finansdirektør i Aker BioMarine Katrine Klaveness.
Finansdirektør i Aker BioMarine Katrine Klaveness. (Foto: Kilian Munch)

Klaveness sier at i selskapets gjennomgang av saken i ettertid har det vist seg at det skjedde feil i deres saksbehandling, kommunikasjon og håndtering av saken.

– Feilene gjorde at vi kom til vår beslutning på sviktende grunnlag. Den etterfølgende kommunikasjon til Oslo Børs og mediene om denne saken ble dermed også feil. Selv om vi gjorde vårt beste for å fatte en forsvarlig vurdering ser vi at feilen ligger på vår side, og at vår håndtering ikke har vært god nok.

Brøt opplysningsplikten

Videre har Oslo Børs konkludert med at Aker Biomarine har brutt opplysningsplikten ved å ikke gi børsen opplysninger om enkelte forhold i forbindelse med børsens forespørsler i sakens anledning.

DN har vært i kontakt med Oslo Børs ved kommunikasjonsdirektør Cathrine Segerlund.

Hun forteller at vedtaket er oversendt Aker Biomarine, men har ingen kommentar på spørsmål om Børsen har henvendt seg til Finanstilsynet om saken.

– Hva er det Børsen ikke har fått gode nok svar fra selskapet på?

– Det kommer frem i vedtaket når det blir tilgjengelig, sier Segerlund.

Klaveness i Aker Biomarine sier at selskapet godtar overtredelsesgebyrene.

– Vi er opptatt av å være transparente og har invitert til dialog i denne saken. Det har ikke vært vår hensikt å holde tilbake informasjon overfor Oslo Børs. Vi erkjenner at vi burde ha bedt om mer tid for å svare mer utfyllende på spørsmålene fra Oslo Børs, sier Klaveness.

Hun legger til:

– Vi har tatt lærdom av denne saken, og vi har forbedret våre interne prosedyrer både når det gjelder klassifisering av børsinformasjon og generell håndtering av slike saker. Vi har etablert nye rutiner for å unngå at vi gjør tilsvarende feil igjen. Vi legger stor vekt på å ha et godt og åpent forhold til Oslo Børs, og vi er veldig opptatt av å ha tillit i markedet, hos myndighetsorganer og medier.

Aksjen har falt 60 prosent siden toppen

Det er Kjell Inge Røkkes Aker Capital som er største eier i Aker Biomarine, med nesten 80 prosent av aksjene. Krillselskapet gjorde comeback som børsnotert selskap i fjor sommer da det ble notert på lavterskelmarkedsplassen Euronext Growth. Det skjedde syv år etter at selskapet ble tatt av Børsen.

I forbindelse med reintroduksjonen i det åpne markedet hentet selskapet over to milliarder kroner i friske penger. Tidligere i år ble selskapet flyttet over på hovedlisten, der det i dag er priset til 4,5 milliarder kroner.

Det som opprinnelig startet som et fiskeriselskap har i dag blitt et såkalt integrert ingrediens- og merkevareselskap som eier hele verdikjeden.

Selskapet ledes av Matts Johansen, som også er blant de ti største aksjonærene.

Aksjen blir torsdag ettermiddag omsatt for rundt 51,5 kroner. Siden den foreløpige toppen på 128 kroner i januar i år har aksjen falt 60 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.