Kampen om hvem som skal få kjøpe Oslo Børs VPS fortsetter for fullt. Den amerikanske børsgruppen Nasdaq kunngjorde mandag at den forlenger akseptperioden for sitt bud med én måned frem til 30. april.

Nasdaq har brukt mye tid på å overbevise norske interessenter og myndigheter om at den amerikanske børsgruppen er den beste eieren for Oslo Børs VPS, blant annet fordi Nasdaq allerede eier de fleste børsene i Norden og Baltikum.

Nasdaq har trykket flere annonser i norske aviser, og før helgen dukket den norske brunosten også opp på Times Square i New York.

Mens Nasdaqs bud kun har fått aksept fra drøyt 35 prosent av aksjonærene i Oslo Børs VPS har Euronext fått aksept fra 50,5 prosent av aksjonærene.

Kjøper seg opp

Dette tallet inkluderte de aksjene Euronext selv eier i Oslo Børs VPS, og en fersk aksjonærutskrift viser at den franske børsgruppen har kjøpt seg ytterligere opp den siste uken.

Euronext har kjøpt 78.000 nye aksjer, og økt med det sin eierandel fra 5,23 prosent til 5,41 prosent, ifølge Oslo Børs Arena.

Nasdaq delte før helgen et bilde som tilsynelatende viser at børsgruppen promoterer sitt bud på Oslo Børs VPS på en LCD-skjerm i New York.
Nasdaq delte før helgen et bilde som tilsynelatende viser at børsgruppen promoterer sitt bud på Oslo Børs VPS på en LCD-skjerm i New York.

Enda viktigere, Euronext, dukker opp i aksjonærutskriften med en ny konto som holder ytterligere 307.000 aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,71 prosent.

Det betyr at Euronext eier minst 6,12 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS.

– Euronext fortsetter å kjøpe aksjer tilgjengelige i markedet da vi fortsatt er sterkt forpliktet til å fullføre oppkjøpet av Oslo Børs VPS. Vårt tilbud er allerede støttet av et flertall av aksjonærene. Oslo Børs vil bli hjørnesteinen i vår nordiske satsing, og hovedkvarteret for alle våre aktiviteter i regionen, sier Pauline Bucaille, kommunikasjonssjef i Euronext til DN.

Han ønsker for øyeblikket ikke å oppgi spesifikke tall for hvor mange aksjer Euronext nå eier og kontrollerer.

Da Nasdaq la frem sitt bud i slutten av januar oppga børsgruppen at det ikke eier aksjer i Oslo Børs VPS.

Krangler om hvem som er «best»

Både Euronext og Nasdaq har økt sine respektive bud, slik at de nå begge er på 158 kroner per aksje. Det priser hele Oslo Børs VPS til nær 6,8 milliarder kroner.

Siden de finansielle betingelsene er like i de to budene, står kampen nå i hovedsak om hvilken eier som er best for Oslo Børs, og om hvorvidt myndighetene vil godkjenne de to budene.

Euronext kontrollerer gjennom avgitte forhåndsaksepter over halvparten av aksjene i Oslo Børs VPS. Men de to største aksjonærene, DNB og KLP, har gitt sin aksept til Nasdaq. I tillegg anbefaler styret i Oslo Børs VPS at aksjonærene aksepterer Nasdaq-budet.

Oslo Børs' advokater har foreslått at myndighetene skal kreve to tredjedelers eierskap for å godkjenne et oppkjøp. Dersom Oslo Børs får gjennomslag for denne vurderingen kan det utelukke Euronext som kjøper.

Euronext er på sin side kritisk til en eventuell innføring av slike særregler og har langt på vei varslet at en slik avgjørelse vil bli klaget inn for EØS-domstolen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette vil Nasdaq-sjefen gjøre med bygningen om de får kjøpe Oslo Børs
01:16
Publisert: