Den europeiske børsgruppen Euronext har allerede sikret seg over halvparten av aksjene i Oslo Børs VPS. Euronext-sjef Stéphane Boujnah håper at resten av aksjonærene godtar budet på 145 kroner per aksje, men har slått fast at børsgruppen vil gjennomføre transaksjonen uansett.

Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) ber nå regjeringen sette en stopper for oppkjøpet.

– Jeg ønsker at de skal bruke de mulighetene regelverket gir til å stoppe Euronext, sier Trellevik til DN.

En av tingene han frykter mest er at Euronext skal bli sittende som en dominerende eier i Oslo Børs VPS, uten å oppnå full kontroll gjennom to tredels flertall.

– Det kan bli en fastlåst situasjon, og dersom Oslo Børs blir en arena for finansiell stillingskrig og maktkamp kan det gå ut over Børsens rolle i det norske kapitalmarkedet, sier Trellevik.

Frykter kapitaltørke

Trellevik sendte mandag et brev til sin egen finansminister, Siv Jensen (Frp), der han krever svar på hvordan regjeringen vil håndtere saken.

– Målet med brevet er at jeg ønsker å rette søkelyset på de negative og uheldige sidene ved at Oslo Børs blir solgt og at eierskapet havner på utenlandske hender, sier Trellevik.

Han frykter særlig at kapitaltilgangen til små og mellomstore bedrifter vil tørke inn dersom Oslo Børs bli en del av en stor internasjonal børsgruppe.

– Jeg kommer fra Vestlandet og her har vi mange små og mellomstore familieeide og børsnoterte selskaper som er helt avhengig av kapitaltilgang og en velfungerende markedsplass, sier Trellevik.

Han mener at statistikken viser at små selskaper risikerer å «drukne i mengden» dersom Oslo Børs blir en del av Euronext

– Erfaringene med å bli en filialbørs er ikke gode. Statistikken viser at ved de nasjonale børsene som Euronext har kjøpt tidligere, har antallet børsnoterte selskaper falt dramatisk, sier Trellevik.

«Velfungerende»

I sitt brev til finansministeren skriver han at antallet børsselskaper har falt med 58 prosent på Euronext-børsene siden 2000, mens antallet børsselskaper i Norge bare har falt med 0,5 prosent i den samme perioden.

Euronext avviser kritikken.

«Fakta er at vi i dag har 1300 selskaper notert på børser i Euronext-familien, hvorav 1000 er små og mellomstore virksomheter. Dette er et viktig satsingsområde for oss, skriver Euronext i en kommentar til DN.

«De siste fem årene er cirka 200 selskaper avnotert fra alle våre børser. Av disse har nesten halvparten funnet nye eiere eller blitt del av et større selskap og cirka 275 nye selskaper er blitt notert. Etter vår mening er dette et tegn på at våre markedsplasser er velfungerende» skriver selskapet videre.

Foreslår eierskapsgrense

Dersom eksisterende regelverk ikke er nok til å stoppe Euronext foreslår Ove Trellevik at det bør innføres en eierskapsbegrensing på 20 prosent.

– Ingen eksisterende aksjonærer i Oslo Børs VPS eier i dag mer enn 20 prosent, og jeg synes at dette godt kan legges inn som et krav i konsesjonen, sier Høyre-politikeren.

Han mener at et delt eierskap vil være med på å befeste Oslo Børs som en stabil og uavhengig markedsplass.

– Et norsk næringsliv i omstilling er best tjent med en uavhengig og nøytral Oslo Børs, skriver Trellevik i sitt brev til finansministeren.

«Motstridende interesser»

Styret i Oslo Børs VPS var ikke involvert i den hemmelige auksjonsprosessen som meglerhuset Carnegie gjennomførte rett før jul. Carnegie mener at alle relevante kjøpere ble invitert inn i auksjonen, men børsstyret har startet sin egen jakt på potensielle kjøpere for å forsikre seg om at alle har fått mulighet til å legge inn bud.

Styret i Oslo Børs VPS har uttalt at denne prosessen har identifisert flere nye potensielle kjøpere, noe som setter spørsmålstegn ved prosessen til Carnegie.

Euronext-sjef Stéphane Boujnah har vært klar på at han ikke ønsker å øke sitt bud, og at han er villig til å bli sittende med 51 prosent av aksjene dersom ingen flere aksepterer budet.

Ove Trellevik mener dette vil være svært uheldig for det norske kapitalmarkedet.

– Det kan bli motstridende interesser mellom de ulike eierne og det kan bli en forstyrrende maktkamp som går på bekostning av utviklingen av den finansielle infrastrukturen, sier Trellevik. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DN-kommentator: En neve rapsfrø for Oslo Børs? Tror de nordmenn er idioter?
Grandiost, men er det grandiost nok for Petter Stordalen?
03:46
Publisert: