Finansdepartementet godkjenner både Nasdaq og Euronext som nye eiere av Oslo Børs. Like fullt er det sistnevnte som har størst grunn til å juble.

Den amerikanske børskjempen Nasdaq bekrefter mandag morgen at Finansdepartementet ikke stiller krav til to tredjedelers eierskap i Oslo Børs VPS. Dermed er det med all synlighet konkurrenten Euronext som stikker av med Børsen.

– Selv om Finansdepartementet bekrefter at Nasdaq er egnet som eier av Oslo Børs VPS i henhold til lovbestemte krav, er beslutningen om ikke å kreve at enhver som søker å oppnå kontroll over Oslo Børs VPS må skaffe seg et flertall på to tredjedeler av aksjene skuffende,» sier Lauri Rosendahl, leder av Nasdaq i Norden, i en pressemelding.

Presset på for eierskapskrav

Oppkjøpskampen i Oslo Børs VPS har utviklet seg til en juridisk slagmark, og etter flere måneder med fastlåst stillingskrig la Finansdepartementet mandag frem sin beslutning om hvem som får klarsignal til å kjøpe Børsen, og hvilke krav som skal stilles til den nye eieren.

Den amerikanske børsgiganten Nasdaq kom sent på banen i oppkjøpskampen og har satset alt på å overbevise Departementet om at det bør stilles et krav til at kjøperen av Oslo Børs må eie minst to tredjedeler av aksjene i selskapet.

Håpet har vært at et slikt krav vil utelukke Euronext som ny eier av Oslo Børs VPS, siden selskapets største aksjonærer, DNB og KLP samt et knippe av andre banker, støtter Nasdaq.

Mandag ble dette håpet knust.

Kjøper før sommeren

Euronext bekrefter i sin egen pressemelding mandag morgen at børsgruppen har fått klarsignal til å kjøpe opptil 100 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS.

Den europeiske børsgruppen har allerede sikret seg kontroll over drøyt 53 prosent av aksjene i børsen, og Euronext bekrefter mandag at selskapet venter å gjennomføre kjøpet innen utgangen av juni.

«Departementets beslutning var en av de siste hovedbetingelsene for å gjennomføre transaksjonen», skriver Euronext i meldingen.

Generalforsamlingen i Euronext skal behandle transaksjonen 16. mai, og selskapet opplyser at det allerede er sikret støtte fra aksjonærer som representerer 23,8 prosent av aksjene i selskapet.

– Vi ser frem til å fullføre de neste stegene for å lukke transaksjonen innen utgangen av juni 2019. Som en del av Euronext-familien vil Oslo Børs VPS fortsette å være en sterk og ledende nordisk børs og verdipapirsentral, sier Euronext-sjef Stéphane Boujnah i en pressemelding.

Begge egnede eiere

Etter at både Nasdaq og Euronext mandag morgen sendte ut pressemeldinger om Finansdepartementets beslutning, bekrefter også departementet avgjørelsen i saken.

«Finansdepartementet har fattet vedtak om at Euronext og Nasdaq gis tillatelse til å erverve aksjer i Oslo Børs VPS Holding asa i samsvar med sine søknader», skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

«Finansdepartementet anser Euronext og Nasdaq som egnede eiere etter verdipapirhandelloven og verdipapirregisterloven.», legger departementet til.

Det er satt som vilkår for tillatelsen at aksjene erverves innen seks måneder.

DNB uenig i vurderingen

Storbanken DNB har sammen med KLP og et knippe andre banker kjempet for at Nasdaq skulle bli ny eier av Oslo Børs. DNB har blant annet vært en forkjemper for at Finansdepartementet skulle stille et krav til to tredjedelers eierskap.

– Vi registrerer at Finansdepartementet ikke har gitt noen vilkår om at man må eie 2/3 av aksjene for å ta over børsen. Vi er som kjent ikke enige i den vurderingen, men forholder oss til at departementet landet på denne konklusjonen, skriver konserndirektør Thomas Midteide i DNB i en epost til DN.

Hva vil DNB gjøre dersom Euronext kjøper sine 53 prosent?

– Vi har forpliktet oss til å selge våre aksjer til Nasdaq, og denne forpliktelsen løper for vår del til budfristen er ute, sier Midteide.

Langvarig kamp

Oppkjøpskampen i Oslo Børs VPS startet etter at minoritetsaksjonærer i selskapet over år hadde opplevd at styret i selskapet ikke hørte på aksjonærenes ønske om å lete etter en kjøper av selskapet.

En gruppe aksjonærer ledet av forvalter Svein Høgset hyret derfor før jul i fjor inn meglerhuset Carnegie for å gjennomføre en konfidensiell auksjonsprosess i Oslo Børs. Nasdaq deltok i denne prosessen, men valgte til slutt å ikke legge inn et bud før fristen. Dermed var det Euronext som kom vinnende ut av prosessen.

Da Euronext-budet ble offentliggjort like før jul hadde den europeiske børsgruppen allerede sikret seg aksept fra over 50 prosent av aksjonærene i selskapet, inkludert aksjer Euronext selv eide. Styret i Oslo Børs VPS var ikke informert om budprosessen, og reagerte kraftig på den hemmelige fremgangsmåten. Styret satte derfor i gang sin egen jakt på mulige kjøpere, og dermed kom Nasdaq på banen igjen.

Da Nasdaq-budet ble lagt frem hadde den amerikanske børskjempen også sikret seg støtte fra børsens to største aksjonærer KLP og DNB, som sammen eier rundt 30 prosent av aksjene i selskapet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.