Mandag anbefalte Finanstilsynet finansminister Siv Jensen å godkjenne både Euronext og Nasdaq som nye kjøpere av Oslo Børs.

De to utenlandske børsene kniver om å få kjøpe den norske markedsplassen, men er avhengige av myndighetenes godkjennelse.

Den såkalte «tilrådingen» fra tilsynsmyndighetene, avdekker imidlertid flere kritikkverdige forhold hos begge budgiverne.

Nasdaqs norske råvarederivat-selskap fikk flere riper i lakken etter den spektakulære kollapsen til kraftmilliardæren Einar Aas. Finanstilsynet har blant annet kritisert Nasdaq Oslo for å ha gitt Einar Aas for vide fullmakter og ikke håndtert risikoen dette skapte på en akseptabel måte.

Finanstilsynets sjef Morten Baltzersen.
Finanstilsynets sjef Morten Baltzersen. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Finanstilsynet gjennomførte høsten 2018 et tilsyn hos Nasdaq Oslo asa, der det ble avdekket svakheter ved virksomheten, herunder foretakets internkontroll og medlemsoppfølging, skriver tilsynet i sin tilrådning til departementet.

Finanstilsynet var i sin rapport blant annet kritisk til at kona til Einar Aas og to krafttradere kunne handle i hans navn.

Tilsynet påpeker i mandagens tilrådning at Nasdaq innen fristen 1. mars i år leverte inn sin plan for hvordan selskapet vil følge opp Tilsynets merknader etter Einar Aas-skandalen. Påfølgende tekst er sladdet i dokumentet som Finansdepartementet har offentliggjort på sine nettsider mandag.

Fant svakheter

Finanstilsynet peker videre på at tilsynsmyndigheter i andre land har avdekket svakheter ved informasjonssikkerheten ved andre Nasdaq-børser. Dette har medført at også Nasdaq Oslo har satt i verk tiltak for å forbedre egne rutiner for informasjonssikkerhet.

– Finanstilsynet er nå i ferd med å vurdere om disse er tilfredsstillende, skriver tilsynet i tilrådningen.

Selv om Finanstilsynet påpeker svakheter, mener det at Nasdaq ikke er uskikket som eier av Oslo Børs VPS.

Men det er ikke bare Nasdaq som får sine feilsteg ettergått av Finanstilsynet. I sin tilrådning om Euronext påpeker tilsynet at den fransk-nederlandske børsgruppen i 2015 ble ilagt et overtredelsesgebyr fra det franske finanstilsynet (AMF). Euronext ble ifølge Finanstilsynets tilrådning bøtelagt for «brudd på plikten til å opptre nøytralt og objektivt, i samsvar med markedets integritet.».

Markedsmanipulasjon

Kort fortalt hadde Euronext gitt en enkeltaktør utvidet spillerom, som gjorde det mulig å gjennomføre en strategi som kunne gitt forstyrrelser i markedene.

– Bakgrunnen var at Euronext Paris hadde gitt ett enkelt børsmedlem unntak fra børsens regler om sanksjoner når medlemmene kansellerer en høy andel av ordrene de legger inn. AMF la til grunn at unntaket hadde gjort det mulig for børsmedlemmet å gjennomføre en handelsstrategi som kunne gi markedsforstyrrelser, skriver Finanstilsynet i sin tilrådning til Finansdepartementet.

Finanstilsynets konklusjon er like fullt at Euronext er en egnet eier av Oslo Børs.

Emirater på eiersiden

For Nasdaqs del påpeker Finanstilsynet at Borse Dubai Limited i de Forente Arabiske Emirater eier 17,9 prosent av Nasdaq. Borse Dubai er igjen heleid av det statskontrollerte foretaket Investment Corporation of Dubai.

– En rekke kilder viser at Dubai er forbundet med høyere risiko for hvitvasking og terrorfinansiering grunnet rollen som transittland for ulovlige pengestrømmer, heter det i tilrådningen.

Det påpekes imidlertid at Emiratene og Dubai ikke er på noen offisielle lister over lite samarbeidsvillige land, og at landet har underskrevet den multilaterale samarbeidsavtalen utarbeidet av den internasjonale organisasjonen for tilsynsmyndigheter (IOSCO).

– Finanstilsynet kan etter dette ikke se at det er forhold ved de bakenforliggende eierne som ikke samsvarer med hensynet bak eierkontrollbestemmelsene, konkluderer Finanstilsynet.

Det påpekes at Borse Dubai til tross for sin høye eierandel, ikke kan stemme for mer enn fem prosent av aksjene i Nasdaq på grunn av begrensninger i selskapets vedtekter.

Det er nå opp til finansdepartementet å avgjøre om de to børsene kan eie Oslo Børs.

– Vi er glade for at Finanstilsynet har anbefalt å godkjenne Nasdaq som kjøper av Oslo Børs VPS. Basert på støtten fra selskapets styre, ledelse og andre nøkkelaktører i det norske finansmarkedet er vi fortsatt overbevist om at vi er det beste alternativet for et fortsatt fremgangsrikt norsk kapitalmarked og vi ser frem imot det endelige vedtaket fra Finansdepartementet, skrev pressekontakt David Augustsson i Nasdaq til DN mandag. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.