Etter at børsgiganten Nasdaq i forrige uke kastet seg inn i kampen om å kjøpe Oslo Børs VPS brygger det nå opp til en stillingskrig med Euronext, som allerede har sikret seg over 50 prosent aksept for sitt bud på børsen.

Begge de to frierne er imidlertid avhengig av å få velsignelse fra norske myndigheter før et eventuelt oppkjøp kan gjennomføres. Mange venter nå at det er nettopp Finanstilsynet og departementet som kan bli avgjørende for hvem som går seirende ut av kampen om Oslo Børs.

Stortingspolitiker Ove Trellevik (H) ba i forrige uke sin egen finansminister om å stoppe oppkjøpet av Oslo Børs. Høyre-politikeren fryktet blant annet at små og mellomstore bedrifter langs norskekysten vill drukne i mengden dersom børsen ble en del av en stor internasjonal børsgruppe.

Nå har han fått svar fra Siv Jensen (Frp), og hun slår fast at det er viktig at en ny eier av Oslo Børs klarer å sikre at nettopp små og mellomstore bedrifter ikke får det vanskelig i jakten på kapital.

«Langt mer synlig i nordisk plattform»

Finansminister Siv Jensen slår i sitt brev fast at et særtrekk ved norsk næringsliv er «at det er preget av små og mellomstore virksomheter som er særlig avhengig av å kunne reise kapital i det lokale kapitalmarkedet».

– Det er derfor viktig at børsen er innrettet mot og evner å betjene markedet på en måte som gjør det mulig for disse selskapene å være synlige blant investorer og andre markedsaktører, skriver Jensen.

Denne uttalelsen resonnerer vel med det som børsdirektør Bente Landsnes trakk frem som hovedgrunnen til at børsstyret anser Nasdaq som en bedre eier enn Euronext.

– Vi mener Nasdaq er en bedre budgiver fordi vi tror at det norske markedet vil være langt mer synlig i en nordisk plattform. Og Nasdaq har i tillegg et langt bedre verdiforslag til våre selskaper og utviklingen av strategien i disse, sa Landsnes til DN etter pressekonferansen på Oslo Børs sist onsdag.

– Internasjonale investorer vil naturlig nok lete etter norske selskaper i en nordisk plattform, fremfor i en fransk plattform, la Landsnes til.

Euronext har stilt seg kritisk til denne vurderingen og påpeker at Nasdaq er en langt større børsgruppe enn Euronext, og at risikoen for at Oslo Børs blir liten i det store bildet derfor er større i Nasdaq-systemet.

Vil ikke røpe favoritt

Det er imidlertid Nasdaq-gruppens sterke tilstedeværelse i de nordiske landene som styret i Oslo Børs VPS har vektlagt når det har valgt å anbefale dette budet, fremfor Euronext.

Til tross for sitt tydelige budskap, understreker finansministeren at hun ikke vil mene noe om hvilken budgiver som er mest egnet som ny eier av Oslo Børs.

– Jeg vil være forsiktig med å fastslå hva slags eierskap som er mest egnet for Oslo Børs. Det avgjørende er at eierne fortsetter å utvikle og styrke både Oslo Børs som kapitalmarked og de viktige samfunnsfunksjonene i VPS, skriver Siv Jensen.

Stortingsrepresentant Ove Trellevik lar seg berolige av finansministerens svar.

– Jeg oppfatter det slik at mine bekymringer er relevante og vil bli hensyntatt ved konsesjonsbehandlingen. Jeg har forståelse for at finansdepartementet ikke kan være så tydelig midt i en budkamp, men jeg regner med at de lytter til rådet fra styret i Børsen, som tross alt mener det siste budet er bedre enn det første rent operasjonelt, ikke bare med tanke på pris, sier Trellevik.

Vil ikke sette eierskapsgrense

I sitt spørsmål til finansministeren foreslo Trellevik også å sette en grense for hvor stor eierandel en enkeltaktør kan eie i Oslo Børs VPS. Dette fordi han fryktet at en eventuell stillingskrig mellom ulike dominerende eiere kan gå ut over børsens evne til å utøve sin samfunnsrolle.

– Det kan bli en fastlåst situasjon, og dersom Oslo Børs blir en arena for finansiell stillingskrig og maktkamp kan det gå ut over Børsens rolle i det norske kapitalmarkedet, sier Trellevik.

Finansministeren slår i sitt svar fast at det i loven ikke er fastsatt noen begrensninger for eierskapets størrelse.

– I egnethetsvurderingen vil det være relevant og viktig å vurdere hvorvidt et erverv av kvalifisert eierandel i børsen vil kunne innebære en svekkelse av børsens evne til å betjene det norske kapitalmarkedet, skriver Siv Jensen.

Finansministeren legger dermed klare føringer for den vurderingen Finanstilsynet og Finansdepartementet nå gjennomfører av de to budene som er fremsatt.

«Nest beste løsning»

I et innlegg i DN tirsdag skrev konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest at «det betyr noe hvem som eier Oslo Børs»

Til tross for at Kjerpeseth tidligere har uttalt seg svært kritisk til å selge Oslo Børs VPS ut av Norge, sa han til DN i forrige uke at han er fornøyd med at Nasdaq kom på banen.

Kjerpeseth omtalte Nasdaq-budet som den «nest beste»-løsningen, etter en norskdominert eierstruktur, som dagens.

– Gjennom Nasdaq opprettholdes et norsk merkenavn og børsen vil ha en styringsstruktur som i dag. Det minst attraktive for norsk næringsliv er Euronext, og som vi har sagt før, pris alene bør ikke være det viktigste argumentet, sier banktoppen til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette vil Nasdaq-sjefen gjøre med bygningen om de får kjøpe Oslo Børs
01:16
Publisert: