Det har vært en utfordrende høst for eierne i den gamle storheten, det 101 år gamle rederiet IM Skaugen. De siste tre månedene har gassfraktrederiets markedsverdi falt 74 prosent. Kursen er ned 44 prosent på Oslo Børs bare siste uken og torsdag falt kursen nye syv prosent.