Resultatsesongen på Oslo Børs er på hell, og DNB Markets har som vanlig oppsummert begivenheten. Konklusjon?

Nok en dårlig resultatsesong. Flere selskaper leverte dårligere resultater enn ventet sammenlignet med det historiske snittet som strekker seg tilbake til første kvartal 2000.

At fortjeneste per aksje ble såpass bra skyldes en del ekstraordinære effekter som DNBs tallknusere ikke legger så stor vekt på.

Men selv om resultatene skuffet sammenlignet med estimatene som analytikerne ligger inne med, så var ikke investorene så deprimerte da tallene kom ut. Markedsreaksjonen på tallene var overveiende positive, og aksjekursene ble sendt opp på rapporteringsdagene.

– Investorene har sett at estimatene er på vei ned, og de var klar over at det skulle bli et svakt kvartal. Men så ble ikke resultatene så dårlige som fryktet, sier Morten Jensen, analysesjef i DNB Markets.

Crazy?

Børsutviklingen både ute i verden og her hjemme er positiv for året og gjennom de siste månedene med resultater.

– Litt dyrt, sier aksjestrateg Paul Harper om Oslo Børs og den brede amerikanske indeksen S&P500.

– Men ikke crazy dyrt, tilføyer han.

Han ser da på forholdet mellom aksjekurs og fortjeneste per aksje, pris/fortjeneste eller p/e som det heter på finansk, for å finne ut om børsene er dyre:

  • Oslo Børs har en p/e som er henholdsvis 14 og 16 prosent over ti og 20 års median.
  • S&P500 har en p/e som er henholdsvis 13 og 12 over medianen i samme perioder.

Dette burde jo få skrekken til å bre seg i enhver investorkropp. Men de to mener at markedet ikke behøver å falle til tross for svake resultater og høye aksjepriser.

Fordi?

Lave renter lenge

– Rentene er megalave. Forventningene til at dette vil vedvare har økt, og investorene er da villige til å akseptere høyere prising, sier Jensen.

Så lenge sentralbankene er fast bestemt på å holde konjunkturene i gang og holder rentene lave, er det derfor gode muligheter for videre oppgang, om enn moderat fra dagens nivå, resonnerer Jensen.

Derfor mener han man skal være varsom med å legge vekt på historisk prising. Denne gangen kan det være litt annerledes, nettopp fordi vedvarende lave renter er noe vi ikke har hatt i moderne tider. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.