Oppdrettskonsernet Norway Royal Salmon har gitt aksjonærene god avkastning i mange år. Rundt nyttår nådde aksjen sin foreløpige toppnotering på om lag 200 kroner per aksje, opp fra 80 kroner per aksje ett år tidligere. Det ga Glastad-familien, som er storaksjonær i lakseprodusenten, en kjempegevinst i fjor. De er storaksjonær i selskapet gjennom familieeide Glastad Invest.

Rekordresultat

Resultat før skatt i Glastad Invest var 747 millioner kroner i fjor, opp fra 85 millioner kroner. Det er den beste bunnlinjen for Farsund-familiens selskap noensinne. Resultatet stammer fra en verdiøkning på markedsbaserte omløpsmidler på 650 millioner kroner, kommer det frem i regnskapet. 

– Dette er aksjene i Norway Royal Salmon, forteller daglig leder Endre Glastad (46) i Glastad Invest. Han er også daglig leder i morselskapet Glastad Holding og eier selskapet sammen med søsteren Sigrid Glastad Laugen (44) og deres barn.

Med en eierandel på like over 12 prosent, sitter Glastad-familien på Norway Royal Salmon-aksjer til en verdi av 712 millioner kroner etter dagens aksjekurs. Beregninger gjort av DN viser at verdiøkningen i markedsbaserte omløpsmidler i all hovedsak kommer fra investeringen i Norway Royal Salmon.

– Dette er den klart største investeringen vår. Man burde på mange måter ha en mer balansert portefølje, men vi har veldig sterk tro på dette selskapet, sier Glastad.

De kjøpte seg opp i selskapet i 2006 og noen år fremover, og har siden sittet med nokså konstant eierandel i selskapet.

– Vi har sittet med denne investeringen i over ti år og vi har hele tiden hatt sterk tro på bransjen, sier Glastad.

Svakere i år

Siden årsskiftet har det ikke gått like bra. Oppdrettskonsernets aksjekurs er i dag på 135 kroner, ned en tredjedel fra nyttår. Det betyr at om lag halvparten av fjorårets gevinst i selskapet er borte. 

Gladstad er ikke misfornøyd av den grunn. 

- På grunn av utbytter og realiseringer over de siste årene er beholdningen vår i dag ren gevinst, forteller han.

Da de først gikk inn i selskapet var aksjekursen kun en brøkdel av hva den er i dag. Han vil ikke gå ut med noe eget kursmål for selskapet, men forteller at det ikke er aktuelt å selge på dagens aksjekurs.

Glastad Invest er eier av holdingselskapet Glastad Holding, som enda ikke har offentlig årsregnskap for 2016 i Brønnøysundregistrene. Glastad Invest er ett av totalt fem datterselskap av Glastad Holding. (Vilkår)

Halodi Robotics
Robotics har laget prototyper på menneskeroboter. Målet er at robotoen Eve skal fungere som hjemmerobot og gjøre de aller fleste oppgavene mennesker kan, typ husarbeid.
02:10
Publisert: