I fjor var et sjeldent godt børsår på Oslo Børs der hovedindeksen ga en avkastning på 19,1 prosent, som er den høyeste kursoppgangen siden 2013. Med fjorårets oppgang har Oslo Børs steget sammenhengene i over åtte år.

Varselklokkene ringer nå i aksjemarkedet, der forventningene til avkastning på norske aksjer er rekordlave, viser investorbarometeret fra slutten av desember, som undersøker norske investorers holdning til markedene.

– De siste årene har de ikke sett for seg en kraftig korreksjon, men nå ser de faren, sa leder for norske renter Jacob Børs Lind i Danske Capital i desember.

DN har spurt et utvalg norske investorer om når de forventer at det kommer et krakk:

Yuhong Jin Hermansen, skipsreder og investor:

Yuhong Hermansen.
Yuhong Hermansen. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Det kommer helt sikkert et krakk, før eller senere. Men norsk økonomi virker veldig bra, vi merker det.

Leiv Askvig, investor og toppsjef i Sundt as:

Leiv Askvig.
Leiv Askvig. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Vi fortsetter å være forsiktige. Vi har mye i eiendom og har investert mye gjennom Pandox som i fjor kjøpte eiendom for 17 milliarder kroner. Men norsk økonomi virker bra.

Mikkel Dobloug, investor:

Mikkel Dobloug.
Mikkel Dobloug. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Det kommer alltid et krakk. Det er bra, for da vil det skje at store formuer tapes og store formuer skapes. Når pessimistene er blitt optimister, er det på tide å bli forsiktig. Jeg har notert litt her nå og ønsker å ha mer i kontanter, å fylle opp krigskassen. Jeg vil vekte opp vesentlig i cash før mars i år, opp til 40 prosent av formuen.

Kristian Falnes, investor:

Kristian Falnes.
Kristian Falnes. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Jeg ser ikke noe krakk komme nå. Alt ser veldig bra ut. Nøkkeltall viser at veksten vil være bra. Oljeprisen når 70 dollar fatet, det er kanon dette her. Man skal alltid være diversifisert, men jeg har spesielt tro på norske sparebanker.

Bryn Skaugen, investor:

Bryn Skaugen.
Bryn Skaugen. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

- Krakket kommer i 2021, litt avhengig av om vi klarer å forenes på tvers av landegrensene og unngår større konflikter. Små konflikter og små flyktningestrømmer tåler vi, hvis folk kommer i arbeid, men jeg mener det er en fryktfaktor på 20 prosent på verdens børser i dag på grunn av Trump og Nord-Korea. Børsene vil stige med 20 prosent om det ikke bryter ut større konflikter. Krakket kommer i 2021 år for da har vi hatt 15 år med vekst og det kommer når man minst venter det.

Tom Vidar Rygh, tidligere Orkla-topp og investor:

Tom Vidar Rygh.
Tom Vidar Rygh. (Foto: Ida von Hanno Bast)

– Norsk økonomi går strålende og det er et gunstig klima for økonomisk vekst med lave renter og høy sysselsetting. Jeg ser egentlig ikke noen skyer, men det i seg selv kan være en bekymring. Verdiene er så høye at det kan være bekymringsverdig. Når alt diskonteres med null og rentene er null er det bekymringsverdig når rentene stiger.

Harald Espedal, tidligere Skagen-eier og investor:

Harald Espedal.
Harald Espedal. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Jeg er ikke så sikker på at det kommer et krakk. Jeg tror det blir en klassisk nedgang ved at både inflasjonen og rentene tar seg opp. Da får vi svakere økonomisk vekst. Inntjeningen i selskapene faller og avkastningskravet øker. Jeg tror en nedgang kommer i 2019 eller 2020, heller enn i 2018.

Olav Chen, forvalter Storebrand:

Olav Chen.
Olav Chen. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

- Vi i Storebrand har gått fra overvekt aksjer i 2017 til normalvekt aksjer i 2018. Jeg tror det er fare for økt volatilitet og kanskje en korreksjon i andre og tredje kvartal, da flere viktige avklaringer og nyheter som videre pengetrykking kommer. Frem til da er makrobildet for godt. I den perioden tror vi også det synkroniserte makrobildet som vi har nå også vil dempe seg. Utsiktene for den globale økonomien kan knapt bli bedre enn nå og er sårbar for skuffelser fremover. Kun tre av verdens 190 land er i dag i resesjon, det er den laveste andelen på 30 år. Det har aldri skjedd at globale aksjer har steget 14 måneder på rad, men det er tilfellet nå. Det store spørsmålet er når korreksjonen kommer. Når vi likevel er normalvektet, forventer vi fortsatt et positivt marked. Men ikke at oppgangen blir like kraftig som i 2017.

Jan Edvard Thygesen, investor og tidligere Telenor-topp:

Jan Edvard Thygesen.
Jan Edvard Thygesen. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Det er ingen som vet når krakket kommer. I 2015 og 2016 var børsene ganske flate, så det har ikke bare vært voldsom oppgang. Inntjeningen er på vei opp i mange selskaper fordi konjunkturene er bedre. For egen del har jeg vektet meg litt ned nå som markedene tikker oppover, men jeg har ikke tro på noe krakk den nærmeste tiden.(Vilkår)