DN har sett på ligningstallene til de best betalte analytikerne på Oslo Børs.

Utvalget er basert på fjorårets rangering, og årets gjennomgåelse viser at inntekten til de ti høyst lønnede strakte seg fra godt over fem til 12 millioner kroner i 2022.