Rederiet IM Skaugens datterselskap er konkursbegjært av den tidligere kontraktsmotparten Teekay lng Partners. IM Skaugen har leid seks fartøyer av Teekay, men nå krangler partene om hvem som skylder hvem penger. Denne uenigheten har nå endt i retten i Singapore.

Det var rettsmøte om saken i Singapore-retten fredag 9. februar. Børsnoterte IM Skaugen har ikke opplyst Oslo Børs eller markedet om denne konkursbegjæringen. Det har derimot opplyst at det har tapt mer enn 775 millioner kroner (100 millioner dollar) på avtalen med Teekay.

Datterselskapet i retten

Det er selskapet Skaugen Marine Investments Pte. Ltd. som er konkursbegjært av selskapet DHJS Hull. Begge selskapene er 100 prosent eid av henholdsvis IM Skaugen og Teekay lng Partner. Teekay er et kanadisk børsnotert rederi som er engasjert i frakt av gass og råolje. Rederiet opererer en flåte på over 180 skip og er engasjert i 15 land. Teekays investorkontakt Ryan Hamilton har ikke besvart DNs henvendelser.

Hadde som mål å betale Teekay alt

IM Skaugen har i to børsmeldinger i høst omtalt at Teekay ønsket å terminere avtalen. Her fremkommer det også at IM Skaugen ikke har gjort helt opp for seg. IM Skaugen skriver nemlig i børsmeldingene at det hadde som «mål å betale Teekay alt i sin helhet».

– Men IM Skaugens datterselskap har nå mottatt oppsigelsesbrev fra Teekay angående disse seks fartøyene, skriver IM Skaugen i børsmeldingen fra 17. november 2017.

Toppsjef og hovedaksjonær Morits Skaugen i IM Skaugen overlater til finansdirektør Bente Flø å kommentere saken. Hun avviser at rederiet burde ha informert markedet om konkursbegjæringen og viser til børsmeldingene fra 17. november og 20. desember 2017.

– Vi mener at disse meldinger fullt ut reflekterer situasjonen og at ytterligere meldinger ikke er påkrevet på det nåværende tidspunkt, skriver Flø.

– IMSK har i de to meldingene til Oslo Børs – 17. November 2017, 30 November 2017 (3Q rapport) og 20. Desember 2017 – informert at har vi en uavklart situasjon med Teekay i forhold til terminering av bareboat-avtalene inngått av et datterselskap av IMS som er basert i Singapore, legger hun til.

Bareboat-avtaler innebærer grovt sagt at en leier en båt uten mannskap eller annet utstyr.

«Retten vil ta stilling»

Flø ønsker ikke å utdype om utfallet av rettsmøtet fredag 9. februar eller å «prosedere noen del av saker i media».

– Disputten er knyttet til datterselskapet hvor det er ett krav og hvor det er et antall motkrav som overstiger kravet, skriver Flø.

– Retten i Singapore har derfor bedt om at disse kravene blir begrunnet av begge parter. Retten vil etter det ta stilling til hvordan dette skal behandles i rettsapparatet og hvor vi antar at sakene vil finne sin løsning – og at dette kan ta noe tid, legger hun til.

Tar pant i Skaugens eiendom

IM Skaugen er kontrollert av søsknene Elenor M.S. Falkenberg (69), Monica Irmelin Skaugen (63) og Morits Skaugen (61) med 36 prosent. Deres aksjepost er i dag verd 18 millioner kroner. Denne aksjeposten er eid gjennom søsknenes felleseide investeringsselskap Eikland as. Eiklands verdier består hovedsakelig av aksjeposten i IM Skaugen. Eikland hadde ved inngangen til 2017 kun tre millioner kroner i egenkapital og 37 millioner kroner i kortsiktig gjeld.

– Selskapet har regnskapsført en gjeld til DNB Bank på rundt 25 millioner kroner (pantelån og kassakreditt). Både kassekreditten og pantelånet (marginlån) er klassifisert som kortsiktig gjeld. Sistnevnte lån skal fornyes i desember 2017, skriver statsautorisert revisor Asbjørn Rødal i Ernst & Young i årsavslutningen for 2016.

Vil ikke kommentere

Hverken Morits Skaugen eller Eiklands styreleder Erik Falkenberg ønsker å opplyse om dette lånet er fornyet. Nå har DNB tatt pant i Eiklands eiendom i Bærumsveien i Bærum. Pantet er på fem millioner kroner. DNB har også 25 millioner kroner i pant i Morits Skaugens private eiendom på Frogner på Oslos vestkant. I tillegg har Skandinaviske Enskilda Banken pant på fire millioner kroner i samme eiendom, ifølge Statens kartverk tinglysningen og informasjonstjenesten Dun & Bradstreet.

«Jeg har tidligere advisert hva jeg oppfatter som henvendelser om de samme forhold vedr. Eikland as – forhold som jeg derfor fortsatt ikke har til hensikt å kommentere – og av de samme årsaker som sist», skriver Morits Skaugen i en epost.

«Begynner ikke du å bli drita lei av dette du også? Det må vel være morsommere å finne på noe selv?», legger han til.

Eiklands styreleder Erik Falkenberg er gift med Morits Skaugens storesøster Elenor M S Falkenberg.

– Jeg vil ikke kommentere noe som har med det private selskapet å gjøre, sier Erik Falkenberg.(Vilkår)