Det nederlandske børskonsernet Euronext varslet like før jul i fjor å ville kjøpe Oslo Børs VPS Holding, og at selskapet hadde sikret seg forhåndsaksepter blant 45,5 prosent av aksjonærene. Med sine egne fem prosent, kontrollerer Euronext 50,5 prosent.

Euronext bekreftet budet på nyåret og har sagt at det er villig til beholde den andelen de oppnår gjennom tilbudet. Imens har styret i Oslo Børs varslet at det vil komme med sin innstilling til budet innen utgangen av februar.

«Ikke kjørt»

Sparebanken Vest-sjef Jan Erik Kjerpeseth er med 1,63 prosent børsens 14. største eier. Han er sterkt kritisk til den nederlandske børsgiganten som potensiell ny børseier, og avviser at løpet er kjørt for en alternativ løsning.

– Løpet er ikke kjørt og det er ikke gitt hva som blir utfallet av denne saken. Vi ser frem til at styret legger frem sin vurdering, sier Kjerpeseth til DN.

Han oppfordrer aksjonærene til å si nei til Euronext-budet og forventer blant annet at myndighetene vil kunne sette krav om to tredjedels flertall som et minimum.

Det stilte også stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) spørsmål om til finansminister Siv Jensen (Frp) mandag.

– Jeg tar det for gitt at myndighetene setter som krav om budaksept fra to tredjedeler av aksjonærene. Det er jeg ikke så sikker på at noen kommer over, sier Kjerpeseth.

«Filialbørs»

Banktoppen ønsker seg en spredt eierstruktur ikke helt ulik dagens, med en betydelig andel «norske hender» på rattet. Han mener at pris alene ikke kan være det eneste kriteriet for å selge børsen, og viser til at Oslo Børs er en viktig del av den finansielle infrastrukturen i Norge.

– I den omstillingen som Norge står overfor er vi helt avhengig av tilgang til ny risikokapital, spesielt i de kapitalintensive næringene langs kysten, som oppdrettsbransjen og offshorevirksomhet, sier Kjerpeseth.

Han viser til at banken ser på nært hold hvor viktig den finansielle infrastrukturen er for kapitalintensive næringer på Vestlandet.

I et leserinnlegg i DN nylig advarte Kjerpeseth og Lerøy Seafood-styreleder Helge Singelstad også om konsekvensene ved å la Oslo Børs falle på utenlandske hender.

– Ser man på strukturutviklingen så har Oslo Børs hatt nærmest et uforandret antall børsnoterterte selskaper de siste tiårene. Ser man på børser som er blitt overtatt av Euronext så er selskapsflukten 60 prosent. Vi er ikke like sikre på at Oslo Børs vil være et unntak som filialbørs, sier Kjerpeseth.

«Sammenfallende interesser»

DNB og KLP Livsforsikring er Oslo Børs' desidert største eiere med henholdsvis 19,8 og ti prosent av aksjene. Ingen av dem har heller hittil akseptert budet, men DNB-sjef Rune Bjerke har i et innlegg i DN gitt uttrykk for bekymring for kapitaltilgangen til norsk næringsliv.

Kjerpeseth vil ikke kommentere hvorvidt Sparebanken Vest har gjort tilnærminger overfor DNB og KLP for å etablere en alternativ løsning.

– Vi har gjort våre vurderinger uavhengig av dem, men jeg har notert meg det de har sagt, og har sammenfallende langsiktige interesser. Vi er opptatt av at Oslo Børs bør bestå som like god og attraktiv som før, sier banksjefen.

Sparebank-toppen er selv ikke misfornøyd med børsens utvikling og resultater. Han ønsker også andre eierstrukturer enn dagens velkommen, og er glad for at verdiene på Oslo Børs synliggjøres.

– Burde dere ikke ha kommet på banen med en alternativ løsning?

– Jeg kan ikke uttale meg om hva vi jobber med, men det er ingen tvil om at vi er enig i at bredden i hvilke alternativer som finnes må synliggjøres, sier Kjerpeseth.

«Klar fordel»

Sparebanken Vest-sjefen får også støtte fra investeringsdirektør Nils Erling Ødegaard i MP Pensjon. Tine-konsernets pensjonskasse er 16. største aksjonær i Oslo Børs VPS med en eierandel på 1,47 prosent.

Nils Erling Ødegaard er investeringsdirektør i MP Pensjon.
Nils Erling Ødegaard er investeringsdirektør i MP Pensjon. (Foto: Øyvind Elvsborg)

– Vi har mye av vår forvaltningskapital plassert på Oslo Børs, og vi ser en klar fordel av å ha en sterk og uavhengig norsk børs, sier Ødegaard til DN.

Investeringsdirektøren er også overrasket over at mange av aksjonærene har akseptert budet fra Euronext og forpliktet seg til vilkårene uansett om et konkurrerende bud skulle komme på banen.

En eventuell overtagelse av kontroll over Oslo Børs må godkjennes av Finanstilsynet. Finanstilsynet kan godta eller avvise en interessents ønske om å kjøpe et annet selskap, eller sette betingelser for at et eventuelt oppkjøp skal kunne godkjennes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DN-kommentator: En neve rapsfrø for Oslo Børs? Tror de nordmenn er idioter?
Grandiost, men er det grandiost nok for Petter Stordalen?
03:46
Publisert: