21.000 nye aksjeeiere kom til i 2019, og cirka 385.000 nordmenn er nå eksponert på børsen, ifølge nye tall fra AksjeNorge. Oppgangen er omtrent fire ganger så stor som de siste årene, godt hjulpet av bra oppgang på børsen de siste årene. Oslo Børs var i 2019 opp 16,5 prosent.

Kvinner med aksjer for 115 mrd.

Aksjer er tradisjonelt meget kjønnsdelt. Menn har eid rundt 80 prosent av aksjeverdiene og utgjort cirka 70 prosent av de private aksjeeierne. Men AksjeNorge melder nå om økt interesse blant kvinner, og også unge mennesker. Både AksjeNorge, She Community og Dagens Næringsliv har det siste året satt søkelyset på kvinner og økonomi, inkludert investeringer i aksjer.

Men fortsatt eier 270.000 menn aksjer for 81,5 milliarder kroner, mens 115.000 kvinner har aksjer for 22,4 milliarder kroner, ved årsskiftet. Totalt eier privatpersoner aksjer for 115 milliarder kroner. 197.000 personer eier aksjer i kun ett selskap.

Pensjonsinteresse

Gjennomsnittlig sparebeløp på børsen er på 300.000 kroner. Men folk i storbyene trekker mer mot børsen enn andre, både når det gjelder antall og sparebeløp. Hver tiende innbygger i Oslo eier aksjer. Men i Bærum er sparebeløpet høyest, i snitt på 450.000 kroner blant aksjeeierne, mens det for Oslo og Stavanger ligger på 385.000 kroner.

De eldste eier tradisjonelt mest aksjer. Men aldersgruppen 60–80 år har nå gått forbi aldersgruppen over 80 år og eier i snitt aksjer for vel 430.000 kroner.

Det er et skifte på gang. 52 prosent av alle nye aksjeeiere i 2019 var under 39 år, noe som tyder på at yngre mennesker er stadig mer interessert i aksjer og villig til å spare privat til pensjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.