I 2015 var det tungt og traurig i Storebrand. Store forpliktelser på fremtidig pensjon tynget balansen kraftig, og aksjen lå og vaket rundt 30 kroner på Oslo Børs.

Ute av det blå kom investorparet Tor Olav Trøim og Celina Midelfart inn på aksjonærlisten. Paret som til da hovedsaklig hadde investert i rigg, olje og kosmetikk så en lysende fremtid for aksjen i en tid da andre snudde ryggen til.

Det har lønt seg, for å si det sånn.

Aksjen steget 140 prosent

Ifølge beregninger DN har gjort tidligere, kom Trøim og Midelfart inn på kurs 29 kroner i 2015. Paret har siden da sittet med en beholdning på henholdsvis ti millioner og fire millioner aksjer og forwardkontrakter i Storebrand.

Nå er det Storebrand som er Ferrari, mens Gjensidige ligner mer en Passat dnPlus

Tirsdag lå Storebrand-kursen rett i underkant av 70 kroner. Det gir en gevinst på 41 kroner per aksje siden 2015, og med beholdningen til Trøim og Midelfart summerer gevinsten seg pent opp til nærmere 600 millioner kroner. I tillegg fikk paret sin rettmessige del da Storebrand delte ut 700 millioner kroner i utbytte tidligere i år.

Resultat for tredje kvartal

Storebrand la frem et resultat på 672 millioner kroner før skatt for tredje kvartal, langt bedre enn ventet 559 millioner kroner, ifølge estimater Inquiry har hentet inn for TDN Finans.

Selskapet løftes på sterk vekst i sparing til pensjon, både gjennom produktet innskuddspensjon og gjennom privat sparing. Neste uke kan det bli ny fart i sparingen. Da kommer produktet IPS (Individuell Pensjonssparing) på markedet. Det var i revidert statsbudsjett i vår at regjeringen åpnet for at livselskapene nå kan selge produktet som gjør at du kan spare inntil 40.000 kroner i året, og trekke fra 24 prosent på skatten året etter.

Onsdag morgen stiger Storebrand ytterligere på Oslo Børs og er igjen over 70 kroner aksjen.

Les også: Hva er IPS? dnPlus

Av ni analytiker anbefaler tre kjøp av Storebrand-aksjen, mens to har «overweight»-anbefaling. Tre har holdeanbefaling, mens ingen har «underweight» og en har salg-anbefaling.(Vilkår)

Denne salamanderen skaper trøbbel for ny Ringeriksbane
00:00
Publisert: