– Hvis du ikke vet det nå, visste du det i hvert fall ikke da, sa rettens administrator Erik Sverdrup Enger-Mår i Oslo byfogdembete tirsdag.

– Jeg ble litt overrasket, svarte Joakim Hejna, tidligere megler i Indigo Finans.

De to snakket om at Hejnas gamle sjef Thor Stian Kennedy Normanns eierskap i et kjøpesenter som var en del av et produkt Hejna og de andre meglerne i Indigo Finans solgte da han var ansatt i selskapet mellom 2012 og 2014. Hejna har bekreftet til DN at han ikke var kjent med Normanns eierskap i et av produktene han solgte.

Tirsdag møtte en annen tidligere megler i selskapet Indigo Finans en 76 år gammel kvinne i retten. Kvinnen har tatt arrest i 2,5 millioner kroner som hun investerte i 2014 gjennom Indigo Finans. Hun investerte i et unit link-produkt (forsikringsspareprodukt) med eiendomsselskapet Haugen Senter som et underliggende objekt.

Normanns Kennedy Holding as kontrollerer Haugen Senter Holding as, som eier Haugen Senter as.

– Jeg kan ikke huske at det sto noe der om det senteret. Det var helt overraskende da jeg fikk greie på det, sa kvinnen i retten tirsdag.

Megleren mener at hun fikk vite at investeringen også gjaldt senteret.

Normann: Alle var kjent med det

Normann skriver følgende i en epost til DN:

– Det er riktig at jeg gjennom Kennedy Holding as eier Haugen Senter Holding as som igjen eier Haugen Senter as. Min eierinteresse blir imidlertid begrenset av at Haugen Senter Holding as er styrt av et indre selskap, der min andel er mindre enn én prosent. Resten tilhører investorene. Om Haugen Senter øker i verdi, er det først og fremst investorene som får med seg verdistigningen. Alle som jobbet med Haugen Senter-prosjektet i Indigo Finans var kjent med denne selskapsstrukturen, inkludert min eierandel på under én prosent i det indre selskapet, skriver han.

Investeringen i kjøpesenteret har så langt tapt verdi på nesten én million kroner, ifølge advokatfullmektig Julie Schaaning fra advokatfirmaet Hjort. Hun representerer kvinnen.

– Vi har fått tilsendt og fremlagt dokumentasjon fra Jool, samarbeidspartner til Indigo Finans, på at vår klient har tapt i underkant av en million kroner på investeringen, skriver hun i en epost i DN, og legger til at Hjort har innhentet en egen sakkyndigrapport hvor det konkluderes med at andelene er verdt mellom 315.000 og 1,6 millioner kroner.

Det innebærer et urealisert tap i størrelsesorden 1–2 millioner kroner, ifølge Schaaning. Verdiene er gitt under forutsetning av at eiendommen Haugen Senter selges samlet. Omsetningsverdien antas derfor å være lavere, skriver hun i en epost i DN.

Normann og selskapet har vært i trøbbel i de siste ukene, og en rekke eldre personer krever til sammen 24 millioner kroner fra selskapet og dets rådgivere. Selskapet venter flere søksmål fremover.

– Jeg har lite grunnlag til å uttale meg om hvordan det er der i dag. Jeg kjenner til hvordan det var der tidligere, og da var det ordentlige folk, sa Hejna i retten.

Kjenner seg ikke igjen

Hejna begynte å jobbe i Indigo Finans i februar 2012. Han startet som booker før han ble juniormegler i selskapet.

Kvinnen som har tatt arrest i de 2,5 millionene er en av flere som opplever at hennes investering ikke er blitt fulgt opp. Hejna opplyser om at de hadde en konkurranseklausul som gjorde at de ikke kunne ha kontakt med sine gamle kunder etter at de sluttet i jobben.

– Da jeg jobbet i selskapet, hadde vi mange møter med kundene og det var helt sånn det skulle være. Det er overraskende når jeg leser om kunder som i lengre tid har prøvd å få kontakt med selskapet i mediene. Det skjønner jeg kan være frustrerende, sa Hejna.

Sluttet på grunn av manglende utbytte

Høsten 2014 sluttet Hejna i jobben i Indigo Finans. Han fortalte at grunnen var oppførselen til Normann, og et løfte om utbytte til investorene i 2014. Det skal aldri ha kommet.

– En av årsakene til at jeg ville forlate selskapet, var at eieren som styrte alt og lærte oppe alle, ikke alltid holdt ordene sine. Man kan ikke jobbe på et sånt sted, sa Hejna i retten tirsdag.

Normann har følgende kommentar til DN i en epost:

– Det er beklagelig at kunden føler at hun ikke fikk tilstrekkelig informasjon. Det burde hun ha gjort. Indigo Finans har siden oppstarten hatt klare føringer for informasjonsflyten, som i dette tilfellet var meglerens ansvar å følge opp. At investeringen til kunden skal ha tapt seg i verdi, er noe vi ikke kjenner oss igjen i og noe som det heller ikke er fremlagt bevis for. Ellers kjenner vi oss heller ikke igjen i Hejnas virkelighetsfremstilling av hvorfor han ikke lenger jobber i Indigo Finans.(Vilkår)