Etter en god vinter og stor avkastning på sine fondsinvesteringer hadde investor Thor Johan Furuholmen et resultat før skatt på 87,9 millioner kroner i sitt investeringsselskap as Vidsjå. Han tok også et utbytte på 45 millioner kroner, mot 120 millioner kroner året før. Han er blant annet 50 prosent eier av Oslo Vinterpark og familiens eiendomsselskap Furuholmen Eiendom.

De siste tre årene har Furuholmen hatt et samlet resultat på 316,5 millioner kroner i sitt investeringsselskap og mesteparten av pengene kommer fra fondsinvesteringer. Furuholmen forteller at 2016 var det første året hvor han fikk penger igjen for investeringene i Oslo Vinterpark.

Investor Thor Johan Furuholmen høster store frukter av sine investeringer i fond hvor han har bidratt til å sette sammen team. Avkastningen ønsker han å sette inn i andre investeringer som Oslo Vinterpark. Bildet er tatt i 2015 i forbindelse med opprettelsen av det britiske fondet Equitile.
Investor Thor Johan Furuholmen høster store frukter av sine investeringer i fond hvor han har bidratt til å sette sammen team. Avkastningen ønsker han å sette inn i andre investeringer som Oslo Vinterpark. Bildet er tatt i 2015 i forbindelse med opprettelsen av det britiske fondet Equitile. (Foto: Gunnar Blöndal)

– Oslo Vinterpark har hatt mange år med utbygging og vekst. De neste årene vil det ikke være like stor utbygging og neste år vil være et år hvor vi begynner å høste fruktene.

Furuholmen forteller også at han i fjor kjøpte ut sin partner i Oslo Vinterpark Jan Christian Gruner Sundt og at han nå står som 100 prosent eier av sommer og vinteraktivitetene ved Tryvannstårnet i Oslo. Furuholmen ønsker ikke å kommentere prisen han betalte Sundt for den andre halvparten av Oslo Vinterpark. Etter det DN erfarer vil selskapet ha rundt 50 millioner kroner i driftsresultat før avskrivninger (såkalt ebitda) i sesongen 2017-2018. Med en normal prising for lignende selskaper på rundt ti ganger ebitda, betyr det at hele selskapet i dag verdsettes til 500 millioner kroner. Hvis handelen ble gjort til denne prisingen betalte Furuholmen Sundt rundt 250 millioner kroner.

Omtrent 400 millioner i avkastning

– Av de 90 millionene vi investerte i Taiga i 2007, vil jeg regne med at vi har realisert gevinster til rundt 400 millioner kroner, forteller Furuholmen.

Årsregnskapet for Furuholmens investeringsselskap viser at han i 2017 realiserte aksjer og satt igjen med en gevinst på 94,1 millioner kroner. Avkastningen kommer fra realisasjon i det norske aksjefondet Taiga og det britiske Equitile. Furuholmen eier 12 prosent av Taiga og var blant gründerne bak Equitile. Han forteller at han ikke har noen aktiv rolle bak noen av fondene, men at han har vært med på å bygge et godt team i Equitile.

– Vi har bygget opp et solid team og jeg har vært med på å utvikle analyseverktøyene og strategiene. Den aktive investeringen har jeg overlatt til de, slik at jeg kan fokusere på markedsføringen av fondet og en mer aktiv eierstil i Oslo Vinterpark.

Det samme sier han om investeringene i det norske selskapet Taiga, men innrømmer at han ikke har en like aktiv deltagelse der.

Investerer i lav risiko

– Vi er ikke interessert i selskaper med en svak balanse for å bygge opp det og gjøre en kule. Min strategi er at vi skal ha en portefølje som kan stå i en krise og komme styrket ut av det, sier Furuholmen.

Ved utgangen av 2017 hadde han også blant annet investeringer i solenergiselskapet Norwegian Crystals, Bien Sparebank og eiendomsselskapet Hytta as.

– Jeg ønsker at mine direkte investeringer skal være et fundament, mer enn å spekulere i derivater, avslutter Furuholmen. (Vilkår)