Gjennom en dør klemt mellom en pub og postkontoret på Grønland i Oslo går en jevn strøm av mennesker, mange med somalisk bakgrunn. Skiltene ved inngangen viser at her man kan få kjøpt flybilletter og kan overføre penger til utlandet.

Opp en sliten trapp, og i andre etasje ligger de enkle og unnselige kontorene for pengeoverføring på rekke og rad. Somalia er hoveddestinasjonen for denne businessen, som ofte omtales som «hawala».

Lengst inne i en korridor holder TTC Finans as til, og en håndfull folk er til stede. Når DN presenterer seg som journalist får vi beskjed om at daglig leder og største eier Jamac Awale Ali ikke er der, men at han har gitt beskjed om at virksomheten skal stoppes. I hvert midlertidig.

Hvitvasking og terror

Finanstilsynet trakk nemlig rett før helgen tilbake TTC Finans' konsesjon for å drive finansvirksomhet. Tilsynet legger lite imellom i begrunnelsen for tilbakekallelsen.

Finanstilsynet setter kroken på døren for TTC Finans på Grønland i Oslo.
Finanstilsynet setter kroken på døren for TTC Finans på Grønland i Oslo. (Foto: Kenneth Lund)

Hvitvasking og terrorfinansiering er bare blant noen av Tilsynets ankepunkter mot «foretakets meget høye iboende risiko for hvitvasking og terrorfinansiering». TTC sier det har bedret rutinene, noe Tilsynet mener i så fall er langt fra tilstrekkelig, og slår fast at det er «alvorlig at hvitvaskingsrutinen, slik den forelå på tilsynstidspunktet, ikke reflekterte foretakets geografiske risiko».

I borgerkrigsherjede Somalia herjer blant annet terrororganisasjonen al-Shabaab, som er tilknyttet al-Qaida.

TTC opplyser selv til Tilsynet at 352 av foretakets kunder er underlagt såkalt «forsterkede kundetiltak», noe som skulle tilsi ekstra varsomhet med hensyn til kontroll med tanke på nettopp hvitvasking og terrorfinansiering.

Et finansforetak har plikt til å varsle Økokrim ved mistanke om mistenkelige forhold. I perioden 1. juli 2018 til 24. mai 2019 rapporterte TTC kun ett forhold til Økokrim, noe Tilsynet mener «står i et sterkt misforhold til hva som er et rimelig og naturlig antall mistenkelige forhold for foretaket, hensett til virksomhetens risikoprofil».

Finanstilsynet konkluderer med at rapporteringsplikten er brutt.

Falske identiteter

Finanstilsynet har gjennom stikkprøver også avdekket minst fire tilfeller der identiteten til kunder hos TTC Finans er blitt misbrukt, og at penger er blitt sendt til Somalia i deres navn. Finanstilsynet har også gjort søk i Valutaregisteret som tyder på langt flere brudd enn disse fire.

TTC forklarer dette med en utro ansatt, som har fått sparken, men som ikke er anmeldt. Tilsynet mener uansett at selskapets rutiner skulle fanget opp dette mye tidligere.

Tilsynet er også svært kritisk til at TTC selv har nedgradert kunder underlagt forsterkede kundetiltak fra høy risiko til lavere risikokategorier. «Det vises igjen til foretakets høye iboende risiko for hvitvasking og terrorfinansiering, samt foretakets manglende risikoforståelse», skriver Finanstilsynet.

Tilsynet fremholder også at fremlagt dokumentasjon har vært til dels uleselig, og på generell basis mangelfull. Mangel på svar og mangelfull risikostyring, opplæring, kontrollrutiner og sikring av klientmidler er andre saker Tilsynet påpeker.

Basert på tillit

Borgerkrig, uro og mangelfull infrastruktur gjør at Somalia i svært liten grad har et fungerende bankvesen. Det er derfor vanlig at pengetransaksjoner, blant annet fra millioner av somaliere i eksil, gjøres gjennom et system kjent som «hawala».

Dette er et uformelt system utenfor banksystemet for pengeoverføringer basert på tillit som ofte brukes i Midtøsten, India, Nord-Afrika og på Afrikas horn. Kontanter gis da til en hawala-megler, for eksempel i Norge, som bruker sitt nettverk kalt «taaj» og betaler ut pengene til en avtalt mottager, som kan oppholde seg i Somalia.

Finanstilsynet anfører at finansforetakets plikt til transaksjonsovervåkning ikke er tilfredsstillende. TTC opplyser til Tilsynet at ansvaret for overvåkning er delt mellom TTC lokalt, som møter kundene og gjør en vurdering basert på indikatorer som adferd og samtale «ansikt til ansikt». Taaj-nettverket i Somalia tar ifølge TTC seg av overvåkningen av selve transaksjonene, og leverer også deler av it-systemene foretaket benytter for sin virksomhet i Norge.

Finanstilsynet mener overvåkningen er mangelfull og svak, og anfører at ingen av avtalene regulerer oppgavedeling og plikter hva angår alarmhåndtering og undersøkelser av mistenkelige forhold.

Finanstilsynet konkluderer her med at det foreligger brudd på både hvitvaskingsloven og meldeplikt i finanstilsynsloven.

Kofferter fulle av penger

Hawalavirksomhet er utfordrende med hensyn til kontroll, men er ikke ulovlig så lenge man har konsesjon i henhold til lov om finansieringsvirksomhet og har en grunnkapital som sikrer klientmidlene.

Når det er skjevheter i transaksjonene, altså at det for eksempel overføres mye mer penger fra Norge til Somalia enn motsatt vei, må hawalameglerne jevnlig flytte kontanter fysisk med kurerer til utbetalingslandet, altså til Somalia.

TTC Finans registrerte ifølge Valutaregisteret 52 fysiske utførsler av kontanter i 2019, til og med november. Utførslene via Oslo lufthavn på Gardermoen var på gjennomsnittlig ni millioner kroner, det høyeste på 16 millioner kroner.

Det betyr at bare dette ene foretaket, TTC Finans, på 11 måneder i fjor fysisk fraktet og deklarerte rundt 468 millioner kroner i kontanter på Gardermoen.

TTC Finans har drevet siden 2011, og selskapet het tidligere Iftin Money Transfer as.

Finanstilsynet er ikke imponert over hvordan dette skjer: «Finanstilsynet konkluderer at foretakets praksis for fysisk transport og utførsel av penger, er grovt uforsvarlig, og således ikke i samsvar med det generelle forsvarlighetskravet i finansforetakloven».

Vil ikke kommentere

Under besøket i TTC Finans' lokaler i helgen får DN opplyst at de håper å åpne opp igjen snart. Jamac Awale Ali, som har leder foretaket i vel fire år, svarer ikke på DNs henvendelser.

Advokat Øystein Haugland i Oslo representerer TTC Finans as. Han er kjent med saken men vil ikke kommentere den, og henviser til daglig leder.

Tilbakekallelsen av konsesjonen innebærer at all betalingstjenestevirksomhet for nye kunder må stanses umiddelbart. I to uker kan foretaket kun besørge tilbakebetaling av penger til eksisterende kunder.

TTC Finans as har tre uker på å anke avgjørelsen, altså til slutten av februar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.