Nisjebanken Pareto Bank, som er spesialisert på prosjektfinansiering, la torsdag frem resultatene for fjerde kvartal 2017.

Resultatvekst

Banken kan se tilbake på et fjerde kvartal med renteinntekter på 128,3 millioner kroner, opp fra 117,3 millioner kroner i samme periode i 2016. Andre driftsinntekter, inkludert provisjonsinntekter, inntekter av eierinteresser og verdiendringer, utgjorde 2,1 millioner kroner.

Også resultatet før skatt peker oppover. Her kan banken vise til et resultat på 95,9 millioner kroner, opp fra 88,1 millioner kroner fra fjerde kvartal 2016. Det er derimot svakere enn resultatet før skatt på 115 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

Ren kjernekapitaldekning var ved utgangen av fjerde kvartal 17,66 prosent. Bankens styre foreslår nå et utbytte på 1,60 kroner per aksje for 2017, ifølge kvartalsrapporten.

Rekordår

Pareto Bank leverte i 2017 sitt beste årsresultat noensinne, med et resultat før skatt på 414,9 millioner kroner.

Selskapet skriver i rapporten at tilgangen på prosjekter var god i hele fjor.

«Ved årsskiftet er tilgangen på eiendomsprosjekter fortsatt god. Som følge av boligprisfall og et skifte i markedssentiment i boligmarkedet i Oslo og omliggende områder, er aktiviteten i nyboligmarkedet lavere. Bildet er imidlertid nyansert, og salg av småhus og etterspørsel etter leiligheter i randsonen til Oslo er fortsatt god», heter det i rapporten.

Det trekkes i rapporten frem at lavere nyboligbygging vil kunne få effekt på bankens tilgang på gode eiendomsprosjekter, spesielt i årets siste halvdel. Nye tall fra Boligprodusentene viser at nyboligsalget falt for niende måned på rad i desember.

Pareto Bank spesialiserer seg på eiendomsfinansiering, selskaps- og verdipapirfinansiering og shipping- og offshorefinansiering.(Vilkår)