Det var korte svar, gang etter gang, som kom fra vitneboksen fredag i rettssal 828 i Oslo tingrett.

– Husker ikke.

– Det kan jeg ikke huske.

– Nei, husker ikke.

– Nei.

Mens flere av forklaringene fra vitneboksen i ukene før hadde vært preget av krasse ordvekslinger og til dels høy temperatur, var svarene fra den tidligere Pareto-medarbeideren Tom Hvammen så lavmælte at dommeren flere ganger ba om at det ble snakket direkte inn i mikrofonen slik at dommerne kunne høre hva som ble sagt.