Investor og tidligere rallysjåfør Morten Østberg ble rik da han solgte livsverket sitt, it-selskapet Norsk Data Senter, for åtte år siden. Pengene har han satset på investeringer innen eiendom, motorsport, finans og handel, gjennom familieselskapet Østbergs as.

I 2019 var det få lyspunkter å spore på investeringsfronten. Selskapet tapte hele 153 millioner kroner i regnskapsåret 2019, etter at det hadde forsøkt å vri investeringene over i «grønn retning». Morten Østberg mente selv at dette ville kaste av seg i løpet av kort tid.

«Selskapet er innforstått med at endringen vil ta noe tid, og at dette vil gå ut over inntjeningen over en periode. I 2021 forventes full uttelling på det arbeidet som gjøres i 2019», heter det i årsberetningen fra selskapet.

Det blir med forventningen, for nå er selskapet slått konkurs. Det går frem av en fersk kjennelse fra Søndre Østfold Tingrett. Kjennelsen kan ankes, men det vil ikke hindre iverksettelse av konkursprosessen.

– Dette er ikke forkynt for oss. Men ser jo det overalt. Min eneste kommentar er at Østbergs ikke er insolvent, og kjennelsen vil bli anket, skriver Østberg i en sms til DN.

Morten Østberg har en eierandel på 51,4 prosent i selskapet. De resterende aksjene er fordelt på barna Christian Østberg, Maja Østberg, Tine Østberg og Mads Østberg. Sistnevnte er for øvrig verdensmester i rally i WRC2-klassen.

– Jeg er rallysjåfør, og har lite med driften i selskapet å gjøre, har han tidligere sagt til DN.

Skylder 31 mill.

Det er registrert krav mot Østbergs as på totalt 31,2 millioner kroner. Den største kreditoren er Askim & Spydeberg Sparebank, som har registrert inkassokrav på til sammen 25 millioner kroner – noe Morten Østberg tidligere har kalt en «misforståelse».

Det er likevel en liten tue som velter lasset. Kreditoren HSN Bygg, en entreprenør som utførte arbeid på leilighetsprosjektet Rygge Atrium, har krevd 1,66 millioner kroner i henhold til sluttoppgjør. En rettskraftig fraværsdom sier også at Østbergs as skal betale dette, og det er manglende betaling som gjør at HSN Bygg nå har begjært Østbergs as konkurs.

Det var berammet et rettsmøte 16. august, der partene la frem sine merknader. Østbergs fikk utsettelse til 14. september, før det igjen ble utsatt til 30. september. Deretter ble det avholdt et nytt rettsmøte 20. oktober. Nå sier dommeren at nok er nok.

Nylig har også Skatteetaten meldt seg på mot Østbergs as, med et samlet krav på litt over en halv million kroner.

Tapte 68 mill. i 2020

Av kjennelsen fremgår det at Østbergs fikk frist til den 20.10 til å dokumentere mottak av regnskaper for 2020 hos Brønnøysundregistrene, og en til 22.10 for Hsn Bygg as til å akseptere et tilbud fra Østberg om pant eller overdragelse av aksjer i andre selskaper. Sistnevnte tilbud ble ikke akseptert.

– Det var uaktuelt, bare å glemme, sier daglig leder Henrik Steen Nielsen til DN.

Østberg har ikke bestred at beløpet skal betales. Han skal ha anført at det forelå imidlertid ilikividtet og at regnskapene for 2020 viser overskudd. Han anførte videre at selskapet hadde utestående fordringer for cirka seks millioner kroner som er forfalt eller i ferd med å forfalle. I kjennelsen står det imidlertid følgende:

«Retten bemerker at regnskapet for 2020 viser minus 68 millioner kroner. Østberg mener at det skyldes avskrivninger». Når det gjelder kundefordringer bemerker retten at det er kroner 141.000 som står oppført i regnskapet og ikke kroner seks millioner som anført av Østberg.»

Dermed har Østbergs as tapt 221 millioner kroner på to år.

Østberg viste også til at rekvirenten ikke hadde oppdatert takst på eiendommen det var tatt utlegg i, Varnaveien 34, som han mente ikke var overbeheftet, altså taksert med høyere verdi enn markedsverdien.

«Så langt retten har kunnet forstå har panthavere med bedre prioritet enn saksøker pant for til sammen 80.000.000. Retten bemerker at det er fremlagt en verdivurdering av gnr. 2 bnr. 2228 i Moss (Varnaveien 34). Verdien er skjønnsmessig vurdert til kr 65.900.00. Retten er enig med saksøker i at eiendommens fremtidige utviklingspotensiale, anslått til kr 24.780.000, ikke kan ansees som annet enn en antagelse og således ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at det er stilt «betryggende sikkerhet». Det kan ikke ansees som godtgjort at salg vil gi saksøker dekning ved en realisasjon. Retten anser således pantet som overbeheftet».

Eiendomsmareritt

Morten Østberg har tidligere uttalt at eiendomsprosjektet Rygge Atrium var et mareritt for T13 Eiendom, som er selskapet bak prosjektet. Østbergs as har en eierandel på 49,8 prosent i T13. Østbergs as stilte konserngaranti for betaling til tidligere nevnte HSN Bygg for arbeidet som ble utført på prosjektet.

– Katastrofe er det eneste dekkende ordet for Rygge Atrium og situasjonen T13 nå har havnet i, uttalte Østberg i vår.

Årsaken til problemene er en rekke mangler ved leilighetene i prosjektet, og krangel og pågående rettsbehandling for å avgjøre hvem som skal ta millionregningen for utbedringen av dem.

T13 Eiendom er havnet i et klister av søksmål mot blant annet den serbiske hovedentreprenøren Zidar for dårlig utført arbeid, samt prosjektlederselskapet Brick for mangelfull oppfølging av Zidar.

Saken mot Zidar ble behandlet i tingretten i fjor, og fikk et utfall som ifølge Østberg var en «rettslig skandale». Saken ble derfor anket til lagmannsretten, og ble behandlet fra 17. til 24. september i år.

En rekke mindre entreprenører som utførte arbeid på prosjektet har også gått rettens vei for å få betaling fra Østberg. En av dem er altså HSN Bygg, som sto for tømrer- og blikkenslagarbeid på prosjektet.

Kreditorer har registrert krav på til sammen over 27 millioner kroner mot T13. De to største er nevnte Zidar med krav på 6,3 millioner kroner, og Askim & Spydeberg Sparebank med til sammen 18,2 millioner kroner.

Østberg har også investert 20 millioner kroner i batteriselskapet Wavetech, gjennom datterselskapet Global Capital. Dette er ikke konsolidert i regnskapet, men gir likevel likviditetspress. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.