DNB Markets-sjef Ottar Ertzeid mottok i 2017 totale godtgjørelser på 13,5 millioner fra DNB. Det viser storbankens årsrapport som ble lagt frem torsdag morgen. DN har gått gjennom årsrapportene for de siste åtte årene og de viser at Ertzeid har tjent mottatt over 100 millioner kroner i lønn siden 2010.

Til sammenligning har DNB-sjef Rune Bjerke mottatt 60 millioner kroner i lønn de siste åtte årene, altså 40 millioner mindre enn Ertzeid. I 2017 mottok Bjerke totale godtgjørelser på 8,5 millioner kroner.

Ottar Ertzeid (52) leder DNBs største pengemaskin: meglerhuset DNB Markets, og har en stående ordre fra toppsjef Rune Bjerke om å levere et overskudd på én milliard kroner i kvartalet. I fjerde kvartal 2017 fikk DNB Markets et resultat før skatt 946 millioner kroner og bommet dermed så vidt på Bjerkes hårete mål.

Når målet på årsbasis

For hele 2017 hadde DNB Markets et resultat før utlånstap og skatt på 4,08 milliarder kroner. Ser man året under ett er dermed målet om én milliard i resultat hvert kvartal nådd.

– Ottar bommet på målet i fjerde kvartal med nesten 60 millioner kroner. Men for hele året er han godt innenfor. Så derfor: «You are fine», sa Bjerke under presentasjonen av DNBs resultater for fjerde kvartal.

Hele DNB-konsernet hadde i 2017 totale inntekter på 51,1 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 26,8 milliarder kroner.

– 2017 ble et godt år for DNB. Norsk økonomi la oljenedturen bak seg, BNP-veksten økte gradvis, arbeidsledigheten falt videre, og optimismen i markedet kom tilbake. Det ble gjenspeilet i høyere aktivitet, lavere utlånstap og høyere lønnsomhet for DNB, skriver selskapet i sin årsrapport.

Har økt lønnen med 50 prosent

Til tross for at DNB-sjef Rune Bjerke tjener langt mindre enn Ottar Ertzeid kan Bjerke vise til en langt penere lønnsutvikling de siste årene. Ifølge DNs beregninger har Rune Bjerkes totale lønn økt med over 50 prosent fra 2010 til 2017. I løpet av denne perioden har DNB-sjefen økt sin årslønn med nær tre millioner kroner, til 8,5 millioner.

DNB Markets-sjef Ottar Erzeid har på sin side oppnådd en lønnsøkning på rundt 22 prosent i den samme perioden. Dette er under halvparten av sin sjef, Rune Bjerke. I kroner og øre har Ertzeids inntekt økt med rundt 2,5 millioner kroner over de siste åtte årene. (Vilkår)

Ladbart for de rikeste
Bentley Bentayga kommer i ladbar versjon, heldigvis er det fremdeles plass til champagnen.
00:53
Publisert: