Det norske it- og programvareselskapet Visma ble startet i 1996 og har siden vokst kraftig. I fjor fortsatte veksten for selskapet som har utviklet seg til å bli et av Europas største innen sin bransje.

– 2017 markerer enda et sterkt år for Visma, står det i det nylig avlagte årsregnskapet.

Visma-konsernet endte med inntekter på 9,3 milliarder kroner i 2017, som er dets høyeste omsetning noensinne. Det er en vekst på 1,5 milliarder kroner fra året før.

Driftsresultatet før avskrivninger (ebitda) var på 2,1 milliarder kroner for fjoråret, opp nær 13 prosent fra 1,9 milliarder kroner i 2016. For elleve år siden var det samme resultatet 305 millioner kroner.

Økte lønnen

Blant årsakene til at Visma har utviklet seg til å bli en vekst- og pengemaskin de siste årene er de over 150 oppkjøpene som er gjennomført. Og i fjor økte de med ytterligere 15 selskaper og gjorde et inntog i netthandelmarkedet i Norge gjennom kjøp av selskapene Trollweb Solutions og Mystore.

– Med disse oppkjøpene er Visma på vei til å bli en av de ledende leverandørene i det kjapt voksende markedet for netthandelløsninger, heter det i årsrapporten.

Fjorårets vekst bidrar positivt på Visma-sjefens lønnsutbetaling, som har en bonusordning som tar utgangspunkt i oppnådd driftsresultat før avskrivninger og omsetning, ifølge årsrapporten.

Øystein Moan, som har vært konsernsjef siden 1997, fikk i fjor til sammen 14,1 millioner kroner i godtgjørelser fra programvareselskapet, som tilsvarer en økning på 1,7 millioner kroner fra året før. I underkant av 6,2 millioner kroner av disse var fastlønn, mens rundt 7,8 millioner kroner var bonus og andre godtgjørelser.

Øystein Moan har ikke besvart DNs henvendelse.

Delte 2,2 mrd. kroner

I fjor solgte det amerikanske oppkjøpsfondet KKR (Kohlberg Kravis Roberts) seg helt ut av Visma. Prisen var rundt 5,5 milliarder dollar, omkring 45 milliarder kroner. Selskapet hadde rundt 11 milliarder kroner i gjeld, slik at egenkapitalverdien var rundt 34 milliarder kroner. Det gjorde handelen til et av Europas største oppkjøp av et programvareselskap noensinne.

Rundt 600 personer blant ledelsen og ansatte eier omkring syv prosent av Visma. Med den nye verdsettelsen har de nå verdier for rundt 2,2 milliarder kroner i selskapet. Bare Moan personlig har verdier for 337 millioner kroner i selskapet.

– Dette er stort sett papirverdier som blir sittende rolig og pent. Jeg har vært konsernsjef siden 1997 og feirer 20-årsjubileum i år. Det er ganske lenge som konsernsjef, i hvert fall i it-bransjen, sa Moan til DN i fjor.(Vilkår)