Tirsdag 10. september publiserte Finanstilsynet et forslag til ny boliglånsforskrift som skal regulere bankenes adgang til å gi nye utlån med pant i bolig, fra 1. januar 2020. Sentralt i høringsforslaget er forslaget om at grensen for hvor høy gjelden kan være i forhold til brutto inntekt senkes fra 5 til 4,5 ganger.

I et høringssvar presentert mandag skriver sentralbanksjef Øystein Olsen i Norske Bank at banken er uenig i forslaget.

– Norges Bank mener at kravet til maksimal gjeldsgrad ikke bør endres, skriver sjefen i høringssvaret til Finansdepartementet.

I følge brevet mener Norges Bank at innstrammingene Finanstilsynet foreslår i kravet til maksimal gjeldsgrad og i fleksibilitetskvoten samlet vil utgjøre en vesentlig innstramming i kravene i forskriften.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.