Fredag klokken ti leverte NHH-professor Øystein Thøgersen en rapport til finansminister Siv Jensen med en anbefaling om at olje- og gassaksjer ikke bør ut av Oljefondet. Det er stikk i strid med anbefalingen fra Norges Bank.

– Jeg stusser veldig over konklusjonen, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Hun sier hun er bekymret for risikoen av å være så tungt eksponert for endringer i oljesektoren.

– I tillegg går det mot resten av det globale finansmarkedet som nå er opptatt å redusere klimarisikoen. Det hadde vært klokt for Norge om vi kunne trekke oss ut av investeringer i olje og gass, sier Kaski.

Utvalget, som i tillegg til Thøgersen har bestått av tidligere sjef i Folketrygdfondet Olaug Svarva og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets, begrunner anbefalingen med blant annet:

  • Å ta ut oljeaksjer reduserer nasjonens oljeprisrisiko marginalt. Energiaksjer utgjør en liten del av Oljefondet. Hvis oljeprisen faller markert, vil inntektene fra oljevirksomheten på norsk sokkel falle markert, men kun én prosent av tapet vil bli dekket inn dersom oljeaksjer tas ut av Oljefondet.
  • Et salg av oljeaksjer gir dårligere diversifisering og et forventet dårligere bytteforhold mellom avkastning og risiko. Det vil bryte med dagens strategi om å være bredt investert i aksjemarkedet.
  • Salg av oljeaksjer vil innebære betydelig over- og undervekter i andre sektorer, og avvikene fra markedsvekter kan bli store, noe som i praksis vil gjøre Oljefondet om til et hedgefond.
  • Ønsker myndighetene å redusere oljeprisrisikoen i nasjonalformuen, er det mye bedre å selge statens aksjeposter i Equinor og statens direkte eierskap på sokkelen.

«Det bekymrer meg»

– Vil SV overse faglige råd fra et ekspertutvalg?

– Vi må vi se på helheten, og da ser vi på både det Norges Bank har kommet med og det internasjonale finansmarkedet. Det er ingen tvil om at Norges økonomi er veldig eksponert ovenfor svingninger i oljesektoren. Det bekymrer meg at Norge er så avhengig av en sektor som er sårbar, svarer Kaski.

– Hvordan vil dere følge opp dette?

– Vi kommer til å vente på regjeringens konklusjon, og forventer at de også vil se på vurderinger fra Norges Bank. Deretter vil vi behandle avgjørelsen, og jeg vil understreke ovenfor regjeringen hva stortingsflertallet mener.

Finansminister Siv Jensen sier at hun nå ser frem til å sette seg inn i ekspertenes vurdering:

– Utredningen vi har mottatt i dag er gjort på bakgrunn av et bredt sett med hensyn. Sammen med rådet fra Norges Bank og den offentlige høringen av dette, danner utredningen et godt og grundig beslutningsgrunnlag. Regjeringen tar sikte på å legge frem sin vurdering av energiaksjer i Statens pensjonsfond utland for Stortinget senere i høst, sier finansministeren i en pressemelding.

Siv Jensen fikk fredag morgen overlevert rapporten fra utvalgets leder Øystein Thøgersen som også er rektor ved NHH.
Siv Jensen fikk fredag morgen overlevert rapporten fra utvalgets leder Øystein Thøgersen som også er rektor ved NHH. (Foto: Gorm K. Gaare)

KrF uenige

KrFs Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for Aust-Agder og medlem av finanskomiteen, sier at partiet er uenige i anbefalingen.

– KrF har i lengre tid pekt på at utvalget bør se på å gå ut av petroleumsinvesteringene. Når Norges Bank var ute med sitt utspill var vi tydelig på at vi støtter det med begrunnelse i at det vil redusere risikoen ved et eventuelt oljeprisfall. Det står vi fast på, sier han.

Stortingsrepresentant for KrF, Kjell Ingolf Ropstad, er uenig med utvalgets konklusjon.
Stortingsrepresentant for KrF, Kjell Ingolf Ropstad, er uenig med utvalgets konklusjon. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Hvor fort mener dere Oljefondet bør trekke seg ut av oljeaksjer?

– Det har vi ikke tatt stilling til.

– Men er det snakk om 10 år, fem år eller en dag?

– Det vil være på relativt kort sikt.

– Så et par år?

– Vi har ikke tatt stilling til det, men ja, noe sånt, forteller KrF-politikeren.

«Litt overrasket»

Også Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen har rukket å se over rapporten.

– Jeg ble litt overrasket over denne konklusjonen, sier stortingsrepresentanten som også er medlem av finanskomiteen.

Han ønsker å avvente Finansdepartementets vurdering før han trekker en konklusjon om Oljefondet bør ut av olje- og gassinvesteringer.

– Nå er det faglig uenighet og da må vi bare avvente dens oppsummering. Dette er et spørsmål om risikospredning og da må det være tunge faglige vurderinger i bunn.

Redusere risikoen i nasjonalformuen

Det var Norges Bank som kom med anbefaling om å kaste ut oljeaksjene i fjor høst, eller mer presist ta slike aksjer ut av referanseindeksen, noe som legger føringer på hva fondet faktisk kan være investert i. Banken mener dette vil redusere den risikoen oljeprisen har for nasjonalformuen. Når oljeprisen faller, reduseres verdien av oljen i bakken. Siden oljeaksjer svinger i takt med oljeprisen, vil også oljeaksjer i Oljefondet falle. Å ta ut denne typen aksjer vil dermed redusere påvirkningen et varig oljeprisfall vil kunne få på nasjonalformuen.

Opposisjonen på Stortinget likte forslaget så godt at det er flertall for dette forslaget. Regjeringen er imidlertid mot, eller den var i det minste imot da den la frem Perspektivmeldingen vinteren 2017. Ifølge meldingen og uttalelser Siv Jensen kom med i denne forbindelse, så ikke regjeringen noe stort poeng i å ta ut oljeaksjer fra fondet.

Seks prosent

Siden saken, ifølge Finansdepartementet, er så viktig for nasjonen har dette spørsmålet også vært ute på høring. Etter å ha mottatt anbefalingen fra Thøgersen & Co. skal finansministeren vurdere forslaget og komme tilbake til Stortinget for endelig beslutning.

Oljeaksjene utgjorde rundt seks prosent av Oljefondets referanseindeks for aksjer, eller drøyt 300 milliarder kroner, da Norges Bank kom med anbefalingen i fjor høst.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Ingen signaler om at handelskrigen avtar
- Hittil har tollen på handel mellom landene kommet opp i 50 milliarder dollar. DNs kommentator Bård Bjerkholt kommenterer utviklingen i handelskrigen mellom Kina og USA.
01:20
Publisert: