Klokken ti leverte NHH-professor Øystein Thøgersen en rapport til finansminister Siv Jensen (Frp) med anbefaling om hvorvidt olje- og gassaksjer bør ut av Oljefondet.

Utvalget, som i tillegg har bestått av tidligere sjef i Folketrygdfondet Olaug Svarva og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets, anbefaler å ikke ta ut denne aksjekategorien fra Oljefondet.

Utvalget begrunner dette med blant annet:

  • Å ta ut oljeaksjer reduserer nasjonens oljeprisrisiko marginalt. Energiaksjer utgjør en liten del av Oljefondet. Hvis oljeprisen faller markert, vil inntektene fra oljevirksomheten på norsk sokkel falle markert, men kun én prosent av tapet vil bli dekket inn dersom oljeaksjer tas ut av Oljefondet.

– Hvis du skal forsikre huset ditt, er du interessert i en forsikring som gjør at du kan bygge opp huset ditt til samme standard. Forsikringen du får ved å selge energiaksjer gjør at du har råd til bussbillett til nærmeste hotell, sier Thøgersen.

  • Et salg av oljeaksjer gir dårligere diversifisering og et forventet dårligere bytteforhold mellom avkastning og risiko. Det vil bryte med dagens strategi om å være bredt investert i aksjemarkedet.
  • Salg av oljeaksjer vil innebære betydelig over- og undervekter i andre sektorer, og avvikene fra markedsvekter kan bli store, noe som i praksis vil gjøre Oljefondet om til et hedgefond.

– Det er ingen som etterspør at Oljefondet skal bli et hedgefond, så vidt jeg vet, sier Thøgersen.

  • Ønsker myndighetene å redusere oljeprisrisikoen i nasjonalformuen, er det mye bedre å selge statens aksjeposter i Equinor og statens direkte eierskap på sokkelen.

Finansminister Siv Jensen sier at hun nå ser frem til å sette seg inn i ekspertenes vurdering:

Les også utvalgsleder Øystein Thøgersens leserinnlegg her: Oljefondet bør fortsatt eie oljeaksjer dn+

– Utredningen vi har mottatt i dag er gjort på bakgrunn av et bredt sett med hensyn. Sammen med rådet fra Norges Bank og den offentlige høringen av dette, danner utredningen et godt og grundig beslutningsgrunnlag. Regjeringen tar sikte på å legge frem sin vurdering av energiaksjer i Statens pensjonsfond utland for Stortinget senere i høst, sier finansministeren i en pressemelding.

– Ikke effektiv forsikring

Ekspertutvalget finner i sin vurdering at energiaksjer ikke er noen effektiv forsikring mot lavere oljeinntekter, og anslår gevinsten ved å ikke eie energiaksjer til 13 milliarder kroner, mens konsekvensen av en varig lav oljepris vil være 1750 milliarder kroner i lavere oljeinntekter.

Redusere risikoen i nasjonalformuen

Norges Bank kom med anbefaling om å kaste ut oljeaksjene i fjor høst, eller mer presist ta slike aksjer ut av referanseindeksen, noe som legger føringer på hva fondet faktisk kan være investert i. Banken mener dette vil redusere den risikoen oljeprisen har for nasjonalformuen. Når oljeprisen faller, reduseres verdien av oljen i bakken. Siden oljeaksjer svinger i takt med oljeprisen, vil også oljeaksjer i Oljefondet falle. Å ta ut denne typen aksjer vil dermed redusere påvirkningen et varig oljeprisfall vil kunne få på nasjonalformuen.

Opposisjonen på Stortinget likte forslaget så godt at det er flertall for dette forslaget. Regjeringen er imidlertid mot, eller den var i det minste imot da den la frem Perspektivmeldingen vinteren 2017. Ifølge meldingen og uttalelser Siv Jensen kom med i denne forbindelse, så ikke regjeringen noe stort poeng i å ta ut oljeaksjer fra fondet.

Seks prosent

Siden saken, ifølge Finansdepartementet, er så viktig for nasjonen har dette spørsmålet også vært ute på høring. Etter å ha mottatt anbefalingen fra Thøgersen & Co. skal finansministeren vurdere forslaget og komme tilbake til Stortinget.

Oljeaksjene utgjorde rundt seks prosent av Oljefondets referanseindeks for aksjer, eller drøyt 300 milliarder kroner, da Norges Bank kom med anbefalingen i fjor høst.

Her bekrefter Trump at han visste om at pornostjerne og fotomodell ble betalt for ikke å snakke
Donald Trump ble onsdag intervjuet på Fox News sitt program Fox and friends om hemmelige utbetalinger hans advokat Michael Cohen hevder ble beordret av Trump.
00:39
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.