Brøymer har gjort en formue på aksjeinvesteringer med sitt selskap Intertrade Shipping as. Resultatet før skatt i fjor var på 132 millioner kroner. Selskapet har nå en egenkapital på 725,1 millioner kroner som er opp fra 641 millioner kroner ved inngangen til 2017. Selskapet har en total egenkapital og gjeld på 1,18 milliarder kroner.

– Det har vært et greit år, sier Brøymer på spørsmål om hva han tenker om fjorårets resultat.

Blant selskapene Brøymer har investert i er medisinteknologiselskapet Medistim asa, et selskap som produserer kvalitetssikringsutstyr for sykehus basert på ultralydteknologi. Siden 2001 har Brøymer hatt aksjer i selskapet. I dag eier han 21,8 prosent av aksjene, det utgjør en andel på fire millioner aksjer. Aksjene har nå en samlet verdi på 320 millioner kroner. (Vilkår)

Sånn lager du kake i bilen
02:04
Publisert: