Tunge kapitalkrefter i Stavanger har i et par år jaktet på statlige bidrag til et nytt såkornfond av den typen flere andre norske byer har fått.

Her har oljefondsveteranen Øyvind G. Schanke sett sin mulighet et år etter at trønderen hoppet opp fra sjefsstillingen i Skagen Fondene i byen. Schanke har opprettet fondsforvaltningsselskapet 4D Venture Capital nettopp med tanke på nye midler staten trolig skal dele ut til et nytt såkornfond i august.

– Det som skal tildeles fra staten, er 150 millioner kroner. Vi har garantier fra våre investorer på minst 150 millioner kroner, sier han.

Fra før har nemlig Smedvig, Lyse og SR-Bank sagt seg villig til å stille med 50 millioner kroner hver. Lokale familieeide selskaper som TD Veen og DSD har kommet til i det siste.

Gründertilværelse

Flere forvaltningsmiljøer i flere byer har søkt staten om å få forvalte pengene. Inntil videre kartlegger Schanke investeringsmuligheter og jobber med å få forvaltningsstrukturen på plass.

– Jeg baserer meg på egne oppsparte midler. Jeg låner kontorer av Smedvig. Belønningen i fremtiden vil være knyttet til forvaltningsfee man får. Ved god avkastning over et visst terskelnivå er det også vanlig med et suksesshonorar.

– Da snakker vi om en vanlig honorarmodell på to prosent for forvaltning pluss 20 prosent i suksesshonorar?

– Ja, noe sånt. Driver man med venture, tar det tid, vi snakker 10-12 år fremover. Det er noe helt annet enn det jeg har drevet med tidligere. Jeg får betydelig lavere lønn. Vi får se da, forhåpentligvis går dette bra.

– Ifølge årsregnskapene fra Skagen fikk du med deg nærmere én million kroner i måneden i tiden du var ansatt der, 10,5 millioner i 2017 og fire millioner i 2018?

– Det var noen gevinster på aksjer inni det. Jeg har ikke tenkt å kommentere på det. Jeg er ferdig med Skagen.

Samme idé

Kommunikasjonsdirektør Thor Christian Haugland i Sparebank 1 SR-Bank bekrefter at banken fortsatt ivrer for å få på plass såkornfondet banken har jobbet for sammen med Lyse og Smedvig i et par år nå. Forutsetningen for disse tre investorene har hele tiden vært at staten stiller med halvparten av kapitalen.

– Tankegangen bak initiativet fra 2016 er at det er en omstilling som må gjøres i hele Norge, fra en oljeavhengig økonomi til noe annet. Det er en omstilling som kanskje vil treffe denne regionen mer enn resten av Norge. Da må vi stille kapital til rådighet for nye virksomheter, sier Schanke.

– Vi snakker ikke om å gi billig kapital til gründere. Vi forventer avkastning. Det er utrolig mange muligheter, det skjer utrolig mange spennende ting i oppstartsbedrifter og akseleratormiljøer. Det skal være et nasjonalt fond, men jeg tror det vil skape ringvirkninger lokalt, sier han.

Når det første fondet er på plass, ønsker han å sette opp et fond for fasen etter såkorninvesteringer, et eksaleringsfond. Forvaltningskapitalen er ikke klar, men han håper den skal bli enda større enn i det første fondet. Med seg på laget får han etter hvert Jørn Bergeland og Frank Blaker fra ProCom Venture, og eierskapet i forvaltningsselskapet vil bli spredt på partnerne.

– Jeg synes dette er kjempespennende. Jeg er så voksen at jeg kan tillate meg å gjøre det. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.