Banken kan se tilbake på et tredje kvartal med renteinntekter på 138,7 millioner kroner, opp fra 108 millioner i samme periode i fjor. Andre driftsinntekter, inkludert provisjonsinntekter, inntekter av eierinteresser og verdiendringer, utgjorde 3,2 millioner.

Også resultatet før skatt peker oppover. Her kan banken vise til et resultat på 115 millioner kroner, opp fra 91,2 millioner fra tredje kvartal 2016.

«Banken har opplevd en god utlånsvekst i kvartalet. Mesteparten av veksten har kommet innenfor eiendomsutvikling. I tillegg har det vært vekst på selskapsfinansiering. En høy netto rentemargin og gode provisjonsinntekter har bidratt til økte renteinntekter. Lavere innskuddsvolum har bidratt til lavere rentekostnader og bedret netto renteinntekter», heter det i kvartalsrapporten.

Banken har holdt koken i boligfinansieringen i et marked der prisene har falt de siste fem månedene. Pareto trekker særlig frem aktiviteten i randsonen av Oslo som god.

«Banken viderefører et høyt fokus på forhåndssalg, likviditet og egenkapital, og er fortsatt forsiktig med å finansiere prosjekter med en langsiktig exit. Et svakere nyboligmarked vil kunne påvirke bankens tilgang på nye kreditter i 2018», heter det i meldingen.(Vilkår)

Krangler med varaordfører om hyttekjøp
Bjørn Waatwik har brukt åtte år på rettssaker etter at han kjøpte hytte av varaordføreren.
01:09
Publisert: