Pareto Securities må punge ut 89,2 millioner kroner i erstatning til de syv investorene som har saksøkt meglerhuset. Det kommer frem i en fersk kjennelse fra Oslo tingrett.

I en tidligere versjon av denne artikkelen het det at Pareto må betale 97,4 millioner kroner. Tallene omtalt i dommen var imidlertid feil, og det riktige samlebeløpet er 89,2 millioner kroner.

– Dommen er omfattende. Vi vil vurdere dommen og videre oppfølgning sammen med våre advokater. Vi har ikke ytterligere kommentarer til saken nå, sier Ole Borge, juridisk direktør i Pareto Securities.

De syv investorene hadde saksøkt meglerhuset for totalt 265 millioner kroner, men dette beløpet mente tingretten var i friskeste laget. Investorene fikk ikke medhold i kravet om å bli kompensert for tapt avkastning på beløpet.

Bakgrunn

Tvisten mellom Pareto og deres egne kunder springer tilbake til våren 2010.

De norske og finske investorene ble delvis overtalt av Pareto-meglere om å selge sine aksjer i gullgruveselskapet Crew til det store russiske stålselskapet Severstal. Flere av investorene ble overbevist om å selge da de fikk en prisgarantiavtale: Hvis Severstal kjøpte Crew-aksjer til en høyere pris senere, skulle de få betalt ut fra den senere og høyere prisen.

Men da aksjekursen plutselig steg brått, og store aksjeposter ble kjøpt via utenlandske selskaper og Paretos meglerbord, fikk investorene aldri svar på om det var Severstal som hadde stått bak store oppkjøpet.

Flere av investorene har beskrevet stor frustrasjon mens aksjekursen gikk i taket bare noen måneder etter at de hadde solgt aksjene. Det skulle gå mange år før de fikk vite mer om hva som hadde skjedd – i avhør hos Økokrim. I en Økokrim-dom fra i fjor, som er anket, ble det slått fast at Severstal hadde skjult handlene bak en rekke skatteparadiser.

Pareto har hele tiden avvist at de norske og finske investorene kunne bruke prisgarantiavtalen til å kreve penger utbetalt av Pareto, og ment at pengene måtte kreves av et datterselskap til russiske Severstal.

Fornøyde

Investor Fredrik Sneve har følgende kommentar til kjennelsen:

– Jeg har ventet ti år på at Pareto skal oppfylle avtalen vår, slik tingretten nå legger til grunn at det skal. Det har vært en lang og meget plagsom reise. Jeg legger til grunn at Pareto nå oppfyller forpliktelsen sin.

– Det har vært en lang og meget plagsom reise, sier Fredrik Sneve (til venstre). Her sammen med Karl Heine Ulvebne (i midten) og deres advokat Hans Ingvald Stensholt.
– Det har vært en lang og meget plagsom reise, sier Fredrik Sneve (til venstre). Her sammen med Karl Heine Ulvebne (i midten) og deres advokat Hans Ingvald Stensholt. (Foto: Elin Høyland)

Hans Ingvald Stensholt i advokatfirmaet Kluge representerer seks av de syv investorene som har saksøkt Pareto Securities.

– Vi er tilfreds med at Oslo tingrett har kommet til at Pareto er ansvarlig etter prisgarantiavtalen de inngikk med selgerne av Crew Gold-aksjene i 2010, selv om vi mener at beløpet vi er tilkjent skulle vært høyere gitt det faktum at aksjene ble handlet på opptil tre kroner i prisgarantiperioden, sier Stensholt.

Advokaten til den finske storinvestoren OP Funds, Emanuel Feinberg i advokatfirmaet Glittertind, sier følgende i en kommentar til DN:

– Hovedbudskapet er at vi er godt fornøyde med dommen. Det er en usedvanlig omfattende og grundig dom. Vi stiller noe spørsmål ved rettens beregning av avsavnsrenter og beregningen av kravet, men alt i alt er vi godt fornøyde med dommen, og med at tingretten har kommet frem til at Pareto Securities er ansvarlig for å gjøre opp forpliktelsene overfor vår klient, sier Feinberg.

Kristen Jakobsen, tidligere sjef for Pareto Securities, er blant dem som vant frem mot Pareto.

– Jeg har ingen kommentar, jeg har ikke lest kjennelsen, sier han.

Da han vitnet i rettssaken i Oslo tingrett som en av saksøkerne, sa han dette om Pareto Securities:

– Jeg er veldig skuffet over at Pareto ikke står bak avtalen. Hvis det var slik at Pareto hadde til hensikt å skyve ansvaret over på andre enn seg selv, så er det klart at de måtte gitt uttrykk for det. Det hadde vært et gedigent rødt flagg. Da ville jeg ikke solgt, sa han.

Straffesaken som Økokrim reiste mot Pareto-megler Kjetil Sjursen, rådgiver for både Pareto og Severstal, Jan Vestrum, og corporate-topp Petter Dragesund i Pareto endte med domfellelse for de to førstnevnte. De har anket saken som venter på å bli behandlet i lagmannsretten.

Økokrim anket ikke frifinnelsen av Dragesund. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.