De tidligere Pareto-kundene saksøkte meglerhuset og krevde erstatning på 265 millioner kroner etter den såkalte Severstal-saken. Oslo tingrett ga kundene medhold, men senket erstatningssummen til drøye 86 millioner kroner pluss saksomkostninger på snaut tre millioner kroner. Saken ble anket, men nå er partene kommet til enighet om utenomrettslige forlik.

Av en fersk kjennelse fra Borgarting lagmannsrett, fremgår det at seks av de syv som opprinnelig saksøkte Pareto, har inngått et forlik i slutten av mai. Tidligere i år inngikk Pareto forlik med den syvende saksøkeren, finske OP Funds.

I kjennelsen kommer det ikke frem hva den endelige erstatningssummen endte på, men retten bekrefter at det er satt en sluttstrek for det sivile søksmålet.

DN har stilt en rekke spørsmål til administrerende direktør Christian Jomaas i Pareto Securities om forliket. Han svarer kun dette:

– Vi kan bekrefte at det er inngått konfidensielle forlik i Severstal/Crew Gold-saken.

Bakgrunn

Uenigheten mellom Pareto og kundene stammer fra våren 2010.

De norske og finske investorene ble da delvis overtalt av Pareto-meglere om å selge sine aksjer i gullgruveselskapet Crew til det store russiske stålselskapet Severstal. Flere av investorene ble overbevist om å selge da de fikk en prisgarantiavtale: Hvis Severstal kjøpte Crew-aksjer til en høyere pris senere, skulle de få betalt ut fra den senere og høyere prisen.

Men da aksjekursen plutselig steg brått, og store aksjeposter ble kjøpt via utenlandske selskaper og Paretos meglerbord, fikk investorene aldri svar på om det var Severstal som hadde stått bak store oppkjøpet.

Flere av investorene har beskrevet stor frustrasjon mens aksjekursen gikk i taket bare noen måneder etter at de hadde solgt aksjene. Det skulle gå mange år før de fikk vite mer om hva som hadde skjedd – i avhør hos Økokrim. I en Økokrim-dom fra i fjor, som er anket, ble det slått fast at Severstal hadde skjult handlene bak en rekke skatteparadiser.

Pareto har hele tiden avvist at de norske og finske investorene kunne bruke prisgarantiavtalen til å kreve penger utbetalt av Pareto, og ment at pengene måtte kreves av et datterselskap til russiske Severstal.

Straffesak

Parallelt har det pågått stor straffesak for å fastslå om noen hadde straffansvar for å ha bedratt norske investorer. Både tingretten og lagmannsretten har slått fast at de norske investorene ble bedratt på intrikat vis, indirekte via meglerbordet i Pareto Securities og stråselskaper i skatteparadis. Men hvem som deltok i bedrageriet, er fortsatt ikke endelig besvart.

I midten av mai ble det klart at Økokrim anket frifinnelsen av tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen til Høyesterett.

Også Jan Vestrum, som ble dømt for medvirkning til bedrageri og markedsmanipulasjon i saken, anket saken.

Økokrim tiltalte i førsteomgang både Sjursen, Vestrum og Petter Dragesund, sjef for finansiell rådgivning i Pareto Securities, men Dragesund ble frifunnet som den eneste av de tre i tingretten i 2018. Økokrim anket ikke denne frifinnelsen i 2019.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.