Ole Henrik Bjørge (47) har i en årrekke vært i Pareto-eier Svein Støles innerste krets som toppsjef i Pareto Securities. Det har gitt Bjørge eventyrlige inntekter både i form av lønnsgodtgjørelser og utbytte fra aksjeposten han eier i meglerhuset. 

Både inntektene og resultatet falt i Pareto Securities i fjor, og meglerhuset ga eierne et utbytte på 262 millioner, en reduksjon på vel 120 millioner mot året før. Mindre ble det også da til Pareto-sjef Ole Henrik Bjørge.

Som ansatt i meglerhuset fikk Bjørge godtgjørelser i form av lønn og bonus på 20,1 millioner kroner i 2015, men i 2016 ble tilsvarende godtgjørelser redusert til 13,7 millioner.

I hans heleide Nes Invest er det likevel få tegn til nedtur. Med aksje- og fondsgevinster på 9 millioner kroner og annen finansinntekt (som mottatte utbytter) på 19 millioner kroner, endte det samlede resultatet på 27 millioner kroner før skatt. Etter skatteregningen satt han igjen med 26 millioner kroner, opp fra 17 millioner kroner året før.

Han beholder mesteparten i selskapet, og nøyer seg med to millioner kroner i såkalt tilleggsutbytte. 

Det kommer etter at Bjørge i flere omganger i fjor tok ut til sammen syv millioner kroner i utbytte. Året før tok Pareto-sjefen ut 25 millioner kroner i et ekstraordinært utbytte.

Hvis man ser på utbytte fra Nes invest og godtgjørelser fra Pareto samlet, så ble Bjørges personlige inntekter redusert fra 45 millioner til 21 millioner. I 2015 ble han lignet for en formue på 142 millioner kroner.

Mindre i utbytte

Pareto-eier Svein Støle eier selv alle aksjene i toppselskapet Pareto as, og sitter med 75 prosent av aksjene i datterselskapet Pareto Securities.

Som leder i meglerhuset har Bjørge vært i hardt vær de siste årene, både på grunn av en mangeårig skattestrid rundt nøkkelmedarbeideres deltagelse i indre selskaper samt Økokrims tiltalte mot tidligere corporatesjef Petter Dragesund. Denne saken skal opp i retten senere i år.

Bjørge besvarte ikke DNs henvendelse torsdag kveld.(Vilkår)