Skattedirektoratet gjør helomvending når det gjelder kvitteringsplikt og foreslår å droppe kravet om å skrive ut kvittering dersom det benyttes en integrert betalingsterminal. Det fremgår av et høringsnotat sendt ut av Skattedirektoratet torsdag.

«Skattedirektoratet har foretatt en avveining av samlet risiko og øvrige hensyn og har kommet til at når det benyttes integrerte betalingsløsninger bør hensynet til miljøet og kostnader for næringslivet veie tyngre enn de hensyn som ligger bak kravet til utskrift av kvittering», heter det i høringsnotatet.

I april ble det kjent at butikkene skal tvinges til å skrive ut papirkvitteringer for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Den utvidede papirkvitteringsplikten følger av en justert bokføringsforskrift som trer i kraft i januar 2019.

Det innebærer at selv om du som kunde takker nei til kvitteringer må butikken uansett skrive ut kvitteringen, for så eventuelt å kaste den i papirkurven.

– En seier for fornuften

Revisorforeningen var blant de som reagerte sterkt på de nye reglene.

– Ordningen er å skyte spurv med kanoner, hvor du i tillegg bommer på spurven, sa administrerende direktør Per Hanstad i foreningen til DN i april.

Administrerende direktør Per Hanstad i Den norske Revisorforening er svært fornøyd med at Skattedirektoratet har endret mening om kvitteringsplikt.
Administrerende direktør Per Hanstad i Den norske Revisorforening er svært fornøyd med at Skattedirektoratet har endret mening om kvitteringsplikt. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Nå er Hanstad svært fornøyd med at Skattedirektoratet har snudd.

– En seier for fornuften og for oss i Revisorforeningen, som først tok opp kampen mot den meningsløse kvitteringsplikten, sier han i en pressemelding torsdag.

Lettelse

Skattedirektoratet foreslår nå å fjerne kvitteringsplikten dersom betalingen skjer ved bruk av integrerte betalingsterminaler og andre betalingsløsninger som er integrert i kassesystemet.

«Unntaket gjelder salg hvor betalingen skjer ved bruk av integrert betalingsterminal eller andre betalingsløsninger som er integrert i kassasystemet og hvor betalingsmiddelet ikke er sedler og mynter», heter det i høringsnotatet.

Hanstad mener dette er en stor lettelse både for miljøet og for de næringsdrivende innen detaljhandelen i Norge.

– Dette betyr i realiteten at alle som har moderne kassasystemer også etter årsskiftet kan fortsette som i dag. Det er jeg kjempefornøyd med, det er en seier for fornuften, sier han.

200 kilo papir per festival

I høringsnotatet viser Skattedirektoratet til tidligere høringskommentarer og presseoppslag der det er tatt til orde for at kravet til utskrift av kvittering ikke er nødvendig dersom betalingen skjer ved bruk av sporbare betalingsløsninger.

«Skattedirektoratet har på denne bakgrunn funnet det hensiktsmessig å ta opp kravet til utskrift av salgskvittering til ny vurdering», heter det i notatet.

Det vises også til at hensynet til miljøet er et argument mot kravet til utskrift og at utskrift av kvitteringer på papir som «ingen vil ha» genererer store mengder papir og bidrar til forsøpling.

«I ett av høringsinnspillene til høringsnotat av 23. mars 2018 er det vist til at for en større navngitt festival vil papirbruken utgjøre 34 km / 850 ruller /200 kg papir per festival», fremgår det.

Skattedirektoratet peker på at denne festivalen, i likhet med mange store kjeder og andre, bruker integrerte betalingsløsninger.

«Det hensynet som utskriftskravet skal ivareta oppfattes dermed ikke å være til stede, siden betalingen i seg selv vil være sporbar i kassasystemet», heter det i notatet.

Utskriftskravet skal imidlertid likevel gjelde dersom beløpene som registreres på kassasystemet ikke er lett synlig for kunden, mener Skattedirektoratet. (Vilkår)

– Jeg vil vise at jeg har guts, selv om jeg kommer fra en slik familie
Katharina Andresen skal ta familiebedriften Ferd videre, men ønsker ikke å bli satt i bås som en arving.
02:06
Publisert: