– Min oppgave er å slå indeksen. 

Pernille Skarstein Christensen (51) har forvaltet aksjefondet C Worldwide Norge (tidligere Carnegie Norge) siden 1995. På de 22 årene har hun slått indeksen i 17 av dem, altså gjort det bedre enn den generelle børsutviklingen. Hun er også blant de beste forvalterne av norske aksjefond på 2000-tallet, skrev DN nylig. 

For 2017 forventer hun at selskapene på Oslo Børs igjen vil vise inntjeningsvekst, etter fall de to siste årene.